RAZVOJ LJUDI KAO STRATEŠKI PRISTUP U SUSRETU SA KRIZOM

 

Ulaganje u ljude kao uspešna Strategija (naročito) u periodu krize

U poslednjih godinu dana svedoci smo različitih pristupa od strane kompanija u pogledu nošenja sa krizom izazvanom COVID pandemijom. S obzirom na neizvesne okolnosti, a i u zavisnosti od specifičnosti industrije u kojoj posluju, kompanije pribegavaju različitim strategijama i trude se da minimizuju troškove, pa između ostalog i izdvajanja za razvoj zaposlenih. Neke od njih su pristupile kroz privremeno zaustavljanje izdvajanja za ovu vrstu ulaganja, dok su druge nastavile sa smanjenim obimom investicija. Međutim, postoje i one koje su zauzele potpuno drugačiji stav.

Jedna od takvih kompanija je i TITAN Cementara Kosjerić (TCK), koja se odlučila za strategiju u koju veruju, a iz iskustva i znaju, da je za njih pravi odgovor za izazovno vreme u kojem posluju. U razgovoru sa Ljiljanom Spasojević Tošović i Magdalenom Joksimović otkrivamo njihov recept za uspeh.

 

Kriza kao nauk

Tokom svetske ekonomske krize 2008. godine TCK se našla u nepoznatoj situaciji sa nemogućnošću adekvatnog planiranja i sagledavanja budućih dešavanja na tržištu. U pogledu kompanijskog pristupa i stava po jednom pitanju u ovim okolnostima u kompaniji nije postojala ni najmanja dilema – ulaganje u ljude i u njihov razvoj ne sme da stane, naprotiv, treba ga intenzivirati. Pojačan je fokus na obuke za razvoj lidera, kao i na izdvajanja za obuke zaposlenih na različitim nivoima, uz konstantno praćenje potreba, kao i efekata koji su ostvareni. Rezultati ovakvog pristupa, prema Ljiljaninim rečima, koja je vodila HR sektor i u tom periodu, bili su više nego očigledni. Pored primetnog individualnog razvoja i ličnog osećaja osnaženosti, osetila se pozitivna promena i na nivou timova, osećaju zajedništva, pripadnosti kompaniji i posvećenosti svakog pojedinca. Kompanija je prosperirala, a fluktuacija zaposlenih je bila minimalna.

 

Holistički pristup razvoju

Ovakav pogled na značaj razvoja zaposlenih u okviru TITAN Cementare Kosjerić se, bez obzira na okolnosti, ogleda i u tome što se na početku svake godine jasno definišu ciljevi i željene mere uspeha, a njihov neizostavni i podjednako važan deo se odnosi i na razvoj zaposlenih. Sve inicijative za razvoj, sa jedne strane, dolaze, od menadžera, a sa druge od samih zaposlenih, koji prepoznaju izrazito razvijenu kulturu učenja u kompaniji. Sveobuhvatni pristup razvoju, podrška na svim nivoima, kao i role-model menadžeri koji zajedno sa kolegama prolaze obuke, doprinose razumevanju i demonstriranju „Liderstvo na TITAN način“ programa kroz čitavu organizaciju.

 

Stari pristup za novo doba

Poučeni lekcijom iz 2008. godine, a u susretu sa COVID pandemijom, u kompaniji su se odlučili na oprobanu praksu – jedan od prioriteta ostaje ulaganje u zaposlene, koje je ovaj put zahtevalo i dodatno prilagođavanje. Naime, pozicije nekih od zaposlenih uopšte ne uključuju rad u kancelarijama, posedovanje računara i kompanijskih naloga. Iz tog razloga bilo je potrebno, a sa ciljem da svojim zaposlenima omoguće pohađanje online obuka, obezbediti dodatnu tehničku opremu uz adekvatnu edukaciju. Uz svesrdnu podršku čitave organizacije, u najkraćem roku, broj zaposlenih sa mogućnošću pohađanja obuka gotovo se duplirao.

 

„Prozor u svet“ kroz otvorene trening programe

Sa kompanijom TCK realizovali smo veliki broj treninga, liderskih programa i razvojnih timbildinga, međutim jedan vid edukacija se uvek isticao kao nešto čemu se u kompaniji pridaje poseban značaj. Bez obzira na veliki broj polaznika i mogućnost da organizuju učenje kroz inhouse treninge, u Titanu se neretko odlučuju za koncept Otvorenih trening programa. Kroz ovaj vid edukacije u zajedničkom prostoru, učinionici ili online, oko određene razvojne teme okupljaju se profesionalce iz različitih kompanija/industrija sa jedinstvenim poslovnim iskustvom. Samo tokom prethodnih 6 meseci više od 130 Titanovih zaposlenih je prošlo neki od OTP treninga koje smo realizovali, a Ljiljana i Magdalena su nam objasnile i zašto toliko pažnje posvećuju ovom načinu učenja:

„Pored ličnog razvoja koje naši ljudi ovim putem dobijaju, verujemo da je izuzetno dragoceno što su u prilici da razmene iskustva i mišljenja sa učesnicima iz drugih kompanija i industrija. Mi poslujemo u maloj sredini, pa nam, posebno u trenutnim okolnostima, otvoreni treninzi pružaju priliku za kontakt sa svetom, otvaraju vidike i omogućavaju uvide u drugačije ideje, pristupe i prakse vodećih kompanija na tržištu.”

 

Rezultati kao nagrada

Uprkos tome što je prethodna godina, opterećena pandemijom, donela posebne izazove kada je u pitanju razvoj zaposlenih, u TCK je uspešno realizovano gotovo 17 sati obuke, u proseku po zaposlenom. Rezultati poslednjeg ispitivanja zadovoljstva zaposlenih pokazali su da oko tri četvrtine Titanovog kolektiva pozitivno gleda na uslove rada i mogućnosti za razvoj i unapređenje u TCK, kao i na svoje angažovanje i motivisanost za rad – što predstavlja rezultat kontinuiranog ulaganja kompanije u razvoj ljudi. Već 15 godina deo smo TCK razvojnih inicijativa, pomažemo njihov napredak i pružamo im podršku na tom putu. Uvereni smo da će ih njihov pristup, odnos ka zaposlenima i spremnost na konstantno usavršavanje učiniti uspešnim i u narednih 15 godina.

„U zajedničkom radu sa Gi Group iznova doživljavamo izuzetan spoj stručnosti i kreativnosti sa pažljivim odabirom korisnih tema za unapređenje profesionalnih i ličnih veština. Odlična saradnja, poverenje i visok kvalitet usluga čine Gi Group-u, već godinama unazad, nezaobilaznim partnerom u razvoju znanja i kreativnih potencijala u TITAN Cementari Kosjerić.“

Na Vrh