Od jednog pojedinca do malog tima zaposlenih, naši otvoreni kursevi često su pristupačan način za razvoj veština koje su potrebne vašoj organizaciji. Ciljane i efektivne, koristimo naše dokazane metodologije da isporučimo rezultate odmah – transformišući pojedince, tim i poslovne performanse.

Kada se redovno primenjuju, naši otvoreni kursevi pružaju idealno okruženje za učenje zaposlenima kako bi se fokusirali na dobijanje veština koje su im potrebne za uspeh. Spajanjem sa kolegama iz drugih industrija, pojedinci takođe imaju koristi od stavova i različitih iskustava drugih, razvijajući svoju mrežu i pružajući bogatije iskustvo učenja. Oni, takođe, dobijaju dosta dodatnih iskustava, mišljenja i saveta kako bi uvrstili novostečenu veštinu i obezbedili da „naučeno ostane“.

Predstojeći kursevi
Oblast Datum Trening
Učitaj još    

Ako želite da imate sve opise programa i mesečni raspored na jednom mestu, preuzmite naš katalog otvorenog treninga ispod:

Preuzmi Katalog

 

Pet najboljih razloga da se izaberu otvoreni kursevi

1. Raznolikost delegata: Viđenje spolja

Otvorene radionice dozvoljavaju pojedincima da imaju raznolika iskustva drugih delegata i dobiju viđenja njihovih pristupa od strane različitih Industrija. Sastajanje i povezivanje sa različitim ljudima iz drugih organizacija koji traže priliku da poboljšaju sličan set veština, time doprinoseći bogatijem iskustvu učenja.


2. Manje ometanja: Potpuna posvećenost

Format otvorenog programa učenja izvodi zaposlene van njihovog radnog mesta, od njihovih kolega i njihovih svakodnevnih ometanja u bezbedno i udobno eksterno okruženje za učenje. Eliminisanje „buke“ iz glave omogućava povećanu koncentraciju i potpunu posvećenost učenju i primenu novih veština koje su im potrebne.


3. Manje grupe: Više „ja“ vremena

Otvoreni program ograničava broj mesta do optimalnog broja za učenje, na osnovu nekoliko faktora uključujući i sadržaj kursa, nivo kompleksnosti i istraživanja o tome kako odrasli najbolje uče. Manje grupe omogućavaju više interakcije, vremena za koučing jedan na jedan i dragocene povratne informacije.


4. Potpuni paket: Pre, za vreme i posle

Nema glavobolja sa otvorenim programima, sve je obezbeđeno za vas. Administracija, rasporedi, pripreme, program i ketering su organizovani za vas dosta unapred. Trening događaj je vođen od strane iskusnog, visoko kvalifikovanog trening konsultanta koji koristi posebno namenjeni, praktični trening sadržaj zasnovan na istraživanjima koji se mogu naučiti za jedan dan, a upotrebiti i primenjivati i dalje. Često previđeni „posle“ uključuje naš personalizovani portal za učenje TACK Live, koji 24 sata omogućava pojedincima pristup resursima, alatima, savetima i podrškama koje pomažu da naučeno ostane i podrže primenu na njihovom radnom mestu. Jednostavno. Efektivno. Bez stresa.


5. Spremni su za rad

Zgodno i pristupačno svima. Otvoreni kursevi su spremni kada ste i vi spremni. Odlične lokacije, nikada previše daleko od vašeg sedišta i u terminima tokom cele godine koji odgovaraju vašem rasporedu.

Na Vrh