Naš pristup

Naša prednost je u našoj pouzdanoj i dokazanoj sposobnosti da reagujemo brzo i efikasno na stalne promene u zahtevima u okviru polja upravljanja ljudskim kapitalom.

Ako razumemo okolnosti unutar kompanije, možemo težiti ka progresu u budućnosti. Naš cilj je da podržimo organizacije u upravljanju ljudskim resursima i ostvarivanju njihovog potencijala. U tu svrhu koristimo HR proizvode koji su inovativni i zasnovani na istraživanjima, kao i sledeće konsultantske usluge:

Naše usluge

Budite pametni kada plaćate svoje zaposlene – Analiza kompenzacija i beneficija.

Strategija kompenzacija i beneficija je bitna kako bi se privukli, podržali i zadržali zaposleni, naročito kako bi se osiguralo da najbolji radnici i ključni talenti dobiju atraktivne kompenzacione pakete. Analiza kompenzacija i beneficija obuhvata:

Analiza plata – CORE

Radimo analizu kompenzacija i beneficija preko 15 godina u Srbiji. Naš CORE platforma za obradu podataka pruža visok nivo privatnosti i različitih analiza. Naš CORE izveštaj o radnim mestima ubraja više od 1.000 različitih poslova i može se primeniti u bilo kojoj industriji.

Analiza beneficija

Danas kompanije prepoznaju važnost beneficija u zadržavanju zaposlenih. Naša analiza beneficija može biti obavljena unutar organizacije, ako i opšta analiza beneficija za celo tržište. Glavni ciljevi naše interne analize beneficija je da mapira poželjne i retko korišćene beneficije.

Posebno dizajnirane analize plate prema klubovima

Razvijene uglavnom na osnovu zahteva naših klijenata, ova analiza omogućava kompanijama da uče o paketima plata i beneficija u specifičnim industrijama. Radili smo:

 • Analize plata u bankarskom sektoru 13 godina
 • Analize u sektoru visoke tehnologije 3 godine
 • Analize u agrohemijskom sektoru
 • Analize u NVO sektoru

Analize plata prema klubovima pomažu kompanijama da shvate kretanja plata na tržištu i da ih prate kroz godine.

Razumite šta vašim zaposlenima treba – Analiza dobrobiti ljudi i organizacija

Učinite svoje zaposlene zadovoljnijima i angažovanijima – Analiza zadovoljstva zaposlenih/Analiza angažovanosti zaposlenih

Zadovoljni zaposleni se identifikuju sa ciljevima kompanije i pokazuju entuzijazam u postizanju željenih standarda i rezultata! Naša dokazana metodologija i namenski izgrađen pristup garantuje pouzdane podatke kako bi uočili organizacione prednosti i oblasti za razvoj. Možete saznati na šta je potrebno da se fokusirate kako biste napravili bolje radno okruženje.

Kreirajte poslovnu kulturu u skladu sa vrednostima vaše kompanije i reflektujte potrebe zaposlenih – Analiza organizacione kulture

Bilo da je to nazvano kao „misija“, rečeno ili jednostavno tako postavljeno, organizaciona kultura opisuje i određuje kako menadžment kompanije i zaposleni razmišljaju, kako se osećaju i kako se ponašaju unutar organizacije. Obično, korporativna kultura nije izričito definisana i napisana, već živi u nepisanim pravilima. Harmonizacija organizacione kulture sa ključnim vrednostima i opštim poslovnim ciljevima kompanije je krucijalna komponenta izgradnje uspešnog i održivog poslovanja.

Učinite kompaniju boljim mestom za rad – Razvoj HR funkcije.

Podrška u razvoju HR strategije: HR strategije treba da se dizajnira u skladu sa:

 1. Poslovnim ciljevima
 2. Poslovnom strategijom
 3. Kompanijskim vrednostima

Obavljanjem sveobuhvatne analize ciljeva i strategije vaše kompanije, postojećih praksi odeljenja za ljudske resurse, kao i spoljnog okruženja, korišćenjem dubinskih intervjua sa menadžmentom i ključnim zaposlenima, kao i vođenjem inovativnih radionica, možemo pružiti podršku u kreiranju dugotrajne HR strategije koje će odvesti vaše poslovanje na sledeći nivo.

 • Na osnovu ključnih vrednosti možemo vam pomoći da kreirate model kompetenci sa praktičnim indikatorima za sve relevantne nivoe pozicija
 • Podrška u implementaciji različitih HR projekata.

Kreirajte optimalnu organizacionu strukturu – Dizajn organizacione strukture

Svaka kompanije raste do tačke kada postane krucijalno da se promene načini na koji se obavlja posao – da se kreira jasna struktura, uspostave linije odgovornosti i optimalni nivo kontrole kako bi se nastavio rast. Mi koristimo namenski pristup da evaluiramo trenutnu i uspostavimo novu organizacionu strukturu, uzimajući u obzir viziju klijenta, strategiju i formalne i neformalne prakse.

Razumevanje vrednosti i težine svake pozicije – Evaluacija posla

Proces evaluacije posla je polazna tačka za kompanije koje žele da nagrade ljudi u skladu sa odgovornostima njihove pozicije i performansama, kao i da se postigne balans između pozicioniranja na konkurentskom tržištu i interne jednakosti. Ovo će vam omogućiti da završite opise poslova za sve pozicije u kompaniji.

Poboljšajte performanse vaših zaposlenih – Upravljanje performansama

Upravljanje performansama, ili tačnije, upravljanje individualnim performansama, omogućava kompanijama da poboljšaju sposobnost organizacije da postigne svoje ciljeve. Korišćenjem našeg integrativnog pristupa mi:

 • Definišemo najprikladniji sistem upravljanja performansama za kompaniju
 • Identifikujemo praktične i za korisnike prikladne alate za upravljanje celim procesom u budućnosti
 • Organizujemo radionice i kalibracione sastanke.
POZOVITE NAS +381 11 440 5000
NAPIŠITE NAM E-MAIL POŠALJI PORUKU
POPUNITE FORMU UPITA POŠALJITE UPIT
OSTANITE U VEZI – PRATITE NAS LINKEDIN