Naš pristup

Naša prednost je u našoj pouzdanoj i dokazanoj sposobnosti da reagiramo brzo i efikasno na stalne promjene u zahtjevima u okviru polja upravljanja ljudskim kapitalom.

Ako razumijemo okolnosti unutar kompanije, možemo težiti ka progresu u budućnosti. Naš cilj je da podržimo organizacije u upravljanju ljudskim resursima i ostvarivanju njihovog potencijala. U tu svrhu koristimo HR proizvode koji su inovativni i zasnovani na istraživanjima, kao i sljedeće consulting usluge:

Analiza kompenzacija i beneficija.

Budite pametni kada plaćate svoje zaposlenike

 

Strategija kompenzacija i beneficija je bitna kako bi se privukli, podržali i zadržali zaposlenici, naročito kako bi se osiguralo da najbolji radnici i ključni talenti dobiju atraktivne kompenzacijske pakete.

Analiza kompenzacija i beneficija obuhvaća:

 • Analiza plaća – CORE
 • Analiza beneficija
 • Posebno dizajnirane analize plaće prema klubovima

Analiza plaća – CORE

Radimo analizu kompenzacija i beneficija preko 15 godina u Srbiji. Naš CORE platforma za obradu podataka pruža visok nivo privatnosti i različitih analiza. Naš CORE izveštaj o radnim mjestima ubraja više od 1.000 različitih poslova i može se primjeniti u bilo kojoj industriji.

 

Analiza beneficija

Danas kompanije prepoznaju važnost beneficija u zadržavanju zaposlenika. Naša analiza beneficija može biti obavljena unutar organizacije, također i opća analiza beneficija za cijelo tržište. Glavni ciljevi naše interne analize beneficija je da mapira poželjne i rijetko korištene beneficije.

 

Posebno dizajnirane analize plaće prema klubovima

Razvijene uglavnom na osnovu zahtjeva naših klijenata, ova analiza omogućava kompanijama da uče o paketima plaća i beneficija u specifičnim industrijama. Radili smo:

 • Analize plaća u bankarskom sektoru 13 godina
 • Analize u sektoru visoke tehnologije 3 godine
 • Analize u agrokemijskom sektoru
 • Analize u NVO sektoru

Analize plaća prema klubovima pomažu kompanijama da shvate kretanja plaća na tržištu i da ih prate kroz godine.

Analiza dobrobiti ljudi i organizacija

Razumite šta vašim zaposlenicima treba

 

Analiza zadovoljstva zaposlenika/Analiza angažiranosti zaposlenika

Učinite svoje zaposlenike zadovoljnijima i angažiranijim

Zadovoljni zaposlenici se identificiraju sa ciljevima kompanije i pokazuju entuzijazam u postizanju željenih standarda i rezultata! Naša dokazana metodologija i namjenski izgrađen pristup je garancija za pouzdane podatke kako bih uočili organizacijske prednosti i područja za razvoj. Možete saznati na šta je potrebno da se fokusirate kako biste napravili bolje radno okruženje.

Analiza organizacione kulture

Kreirajte poslovnu kulturu u skladu sa vrijednostima vaše kompanije i odrazite potrebe zaposlenika

Bilo da je to nazvano kao „misija“, rečeno ili jednostavno tako postavljeno, organizacijska kultura opisuje i određuje kako managament kompanije i zaposlenik razmišljaju, kako se osjećaju i kako se ponašaju unutar organizacije. Obično, korporativna kultura nije izričito definirana i napisana, već živi u nepisanim pravilima. Harmonizacija organizacijske kulture sa ključnim vrijednostima i općim poslovnim ciljevima kompanije je krucijalna komponenta izgradnje uspješnog i održivog poslovanja.

 

Razvoj HR funkcije

Učinite kompaniju boljim mjestom za rad

 

Podrška u razvoju HR strategije: HR strategije trebaju da se dizajniraju u skladu sa:

 1. Poslovnim ciljevima
 2. Poslovnom strategijom
 3. Kompanijskim vrijednostima

Obavljanjem sveobuhvatne analize ciljeva i strategije vaše kompanije, postojećih praksi odjeljenja za ljudske resurse, kao i vanjskog okruženja, korištenjem dubinskih intervjua sa managementom i ključnim zaposlenicima, kao i vođenjem inovativnih radionica, možemo pružiti podršku u kreiranju dugotrajne HR strategije koje će odvesti vaše poslovanje na sljedeću razinu.

 • Na osnovi ključnih vijednosti možemo vam pomoći da kreirate model kompetencija sa praktičnim indikatorima za sve relevantne nivoe pozicija
 • Podrška u implementaciji različitih HR projekata.

Dizajn organizacijske strukture

Kreirajte optimalnu organizacijsku strukturu

 

Svaka kompanije raste do točke kada postane krucijalno da se promjene načini na koji se obavlja posao – da se kreira jasna struktura, uspostave linije odgovornosti i optimalna razina kontrole kako bi se nastavio rast. Mi koristimo namjenski pristup da evaluiramo trenutnu i uspostavimo novu organizacijsku strukturu, uzimajući u obzir viziju klijenta, strategiju i formalne i neformalne prakse.

Evaluacija posla

Razumjevanje vrijednosti i težine svake pozicije

 

Proces evaluacije posla je polazna točka za kompanije koje žele da nagrade ljudi u skladu sa odgovornostima njihove pozicije i performansama, kao i da se postigne balans između pozicioniranja na konkurentskom tržištu i interne jednakosti. Ovo će vam omogućiti da završite opise poslova za sve pozicije u kompaniji.

Upravljanje performansama

Poboljšajte performanse vaših zaposlenika

 

Upravljanje performansama, ili točnije, upravljanje individualnim performansama, omogućava kompanijama da poboljšaju sposobnost organizacije da postigne svoje ciljeve. Korištenjem našeg integrativnog pristupa mi:

 • Definiramo najprikladniji sistem upravljanja performansama za kompaniju
 • Identificiramo praktične i za korisnike prikladne alate za upravljanje cijelim procesom u budućnosti
 • Organiziramo radionice i kalibracijske sastanke.
NAZOVITE NAS +381 11 440 5000
NAPIŠITE NAM E-MAIL POŠALJI PORUKU
POPUNITE FORMU UPITA POŠALJITE UPIT
OSTANITE U VEZI – PRATITE NAS LINKEDIN