Naš pristup

U brzom svijetu stalnih promjena jedan od glavnih izazova sa kojima se organizacije suočavaju je pronalaženje pravog načina da brzo i uspješno se dodatno usavrše i podrže zaposlenici kako bi mogli da odgovore na potrebe svoje kompanije.

Jedna od najdokazanijih metoda za to je osposobljavanje zaposlenika da uče na radu, isprobavaju i eksperimentiraju u sigurnom okruženju, upotpunjeno sa analizom urađenog. Ali nije lako naći takve prilike u svakodnevnom poslovanju, naročito u prisustvu visokih očekivanja i pritiska za postizanje ambicioznih ciljeva.

Prema tome, u Tack TMI podržavamo zaposlenike, timove i organizacije da dostignu svoj pravi potencijal kroz naša rješenja iskustvenog učenja. Sa različitim aktivnostima UŽIVO i ONLINE, igrama, team building inicijativama i radionicama pravimo simulacije uvjeta i situacija sličnim onima sa kojima se polaznici suočavaju u svakodnevnom poslovanju. Time držimo polaznike aktivnima – intelektualno, kreativno, emocionalno, socijalno ili fizički prema temama koje su važne za njih i kompaniju.

Kako bi osigurali da naučeno ostane, cjeloukupni proces je popraćen analizom, diskusijom, akcijom i izazovom – u formi novih vještina, ponašanja, razmišljanja ili prakse.

Faze

Svaka organizacija je različita i kako bi se napravio program koji je u potpunosti prilagođen vama i koji za cilj ima postizanje predefiniranih ciljeva, dizajniramo cijeli proces u 4 faze (koristeći naš RALF model):

 1. Prepoznavanje potreba i definiranje cilja
  Kako bi se pokrenula željena promjena prvo moramo da budemo sigurni da razumijemo postojeću situaciju i potrebe klijenta. Također, kada smo svjesni kompanijske kulture, vrijednosti i globalnih ciljeva od pomoći nam je da precizno definiramo željene ishode programa
 1. Procjena polaznika i stvaranje programa
  Kada definiramo cilj, vrijeme je da osiguramo da je program kompletno prilagođen i dobro izabran za polaznike. Analiziranjem prethodnih treninga i iskustava sa team buildinga, obavljanje anketa među zaposlenicima i kombinacijom različitih tipova formalnih i neformalnih aktivnosti možemo biti sigurni da će program odgovarati polaznicima.
 1. Lansiranje programa
  To što smo prisutni na tržištu preko 10 godina u team building industriji nam je pomoglo da uspostavimo dugotrajne profesionalne odnose sa ekspertima iz raznih sfera (glazbenicima, filmskim radnicima, motivacijskim govornicima, obrtnicima i sl.), većinom hotela i drugim radnim prostorima. Ova partnerstva nam pomažu da predložimo najprikladnije opcije za vaše potrebe, ali i da vam ponudimo najbolje moguće uvjete. Odabir prave kombinacije aktivnosti je ključan, ali odabir pravog trenera je jako važan. Svi naši treneri imaju veliko poznavanje tržišta, razno poslovno iskustvo i dokazani rad na razvoju ljudi. Naše aktivnosti, radionice i team building događaji su prilagođeni i organizirani od strane trenera koji su najprikladniji u skladu sa potrebama grupe.
 1. Propratni the proces
  Mi iskreno vjerujemo u trajno učenje i zato su naši događaji iskustvenog učenja uvijek u kombinaciji sa neformalnim aktivnostima učenja. Na ovaj način podržavamo vaše ljude da prenose i primjenjuju nova znanja na svoje svakodnevne aktivnosti. Naše najpopularnije propratne aktivnosti uključuju: video, audio i pisane materijale, propratne radionice, couching, mobilne aplikacije, LMS platforme i mozgalice.

Naše usluge

Za mnoge kompanije organizacija team buildinga može biti izazovna i veoma često zavisi od različitih faktora, kao što su tema i cilj događaja, potrebe sudionika, definicija budžeta, dužina trajanja događaja i kompleksnost, itd.

Kako bismo pružili relevantnu i prijeko potrebnu podršku našim klijentima i u zavisnosti od neophodnog načina našeg angažmana, razvili smo višestruke nivoe usluge u vezi sa iskustvenim učenjem:

 1. Cjeloukupna organizacija i realizcija događaja – Prema konzultacijama sa vama kreiramo team building agendu od početka i brinemo za svaki aspekt – od prijevoza do smještaja sudionika, do logističkih elemenata na licu mjesta, sve sa hostingom i realizacijom događaja.
 1. Realizacija specifičnih aktivnosti i radionica – Za sve vrste prilika, kao što su događaji otvaranja, godišnja okupljanja, sastanci odjela, dani kompanije i managerske sesije podržavamo predlaganje i realizaciju adekvatnih timskih aktivnosti koje su u skladu sa ciljem događaja.
 1. Iznajmljivanje trening materijala i uputstava – Ponekad najprikladnija opcija za stvaranje bolje timske strategije i srodnosti je da netko od vaših zaposlenika ili kolega iz HR odjela provede aktivnosti. U ovim situacijama možemo da osiguramo neophodne materijale i trening programe za realizatore programa.

Aktivnosti

Svaki tim ima jedinstvene ciljeve i potrebe za razvojem. Kako bismo prikladno odgovorili na takve specifičnosti, imamo veliki spektar aktivnosti koje koristimo kao osnovu za kreiranje prikladnih programa. Sve naše inicijative iskustvenog učenja imaju za cilj da inspiriraju polaznike, ali na drugačiji i zanimljiv način kako bi trag ostao u memoriji polaznika dugo vremena. Imamo za cilj da ih ohrabrimo da učine prvi korak u željenom pravcu razvoja. U skladu sa time svi naši teambuilding događaji se sastoje od različitih pristupa i tipova aktivnosti i u dogovoru sa vama se bira prava kombinacija:

 • Spreman, pozor, kreni
  Kratke aktivnosti koje na brz način motiviraju polaznike i angažiraju ih da rade na temama teambuildinga.
 • Moment sijalice
  Zabavne i logičke igre i aktivnosti u kojima timovi rade na generiranju novih ideja, rješavanju problema, otkrivanju timskih prednosti ili stjecanju uvida u specifične razvojne sfere tima.
 • Kreativne radionice
  Aktivnosti u kojima kreativno radite ka timskoj strategiji i boljem razumjevanju drugih, oživljavate timske vrijednosti, eksperimentirate i uvodite novine. Možete da kuhate, svirate glazbene instrumente, budete obrtnici, snimate video zapise i svoje pjeme… i da se definitivno zabavljate radeći isto.
 • Okretnost i spretnost
  Izgradite povjerenje i ojačajte svoj tim kroz posebno dizajnirane izazove: aktivnosti koje su prilagođene da odgovaraju potrebama vašeg tima (sport, adrenalinski izazovi, tradicionalne igre, namjenske napravljene serije igre i sl.)
 • Lov na blago
  Istražite, otkrijte i osjetite različita okruženja, kulture, gradove i regije. Naučite nešto novo o sebi i svojim kolegama otkrivajući nove ukuse i običaje, upoznavajući lokalne stanovnike, čitajući tajne mape i tumačeći šifre.
 • Alat za analizu tima
  Koristite certificirane instrumente kako biste bolje razumjeli tim. Procjenite razvojnu fazu vašeg tima, timskih uloga, timske kulture, vrijednosti, efikasnosti, povjerenja, orijentiranosti ka rezultatima i odnosima između članova tima koristeći međunarodno priznate i u praksi dokazane alate.
 • Simulacije
  Globalno dokazane poslovne simulacije koje pomažu razvoju različitih vrsta organizacija i timova (na daljinu, unakrsno funkcionalnih, projektnih, prodajnih). Upoznajte svoje vrline i mane, kreirajte plan zajedno sa drugima, poboljšajte procese i dodjelite odgovornosti.
 • Razvoj vještina
  Posebno dizajnirani interaktivni trening moduli koji pomažu timovima i pojedincima da poboljšaju svoje razumjevanje i vještine u vezi sa raznim poslovnim situacijama: timski rad, komunikacija, upravljanje promjenama, upravljanje konfliktima, međusektorska suradnja, liderstvo, efikasnost, odgovornost, inicijative itd.
 • Realizacija
  Naši konzultanti podržavaju vaš tim u procesu definiranja, poboljšanja i razvoja prioriteta, pristupa poslu, procesu i stvaranju međusobnih odnosa. Kreiramo okruženje puno povjerenja i definiramo nosioce efikasnog načina postizanja rezultata.

Benefiti

U sigurnom okruženju za učenje, za vrijeme iskustvenog učenja, ohrabrujemo različite komunikacijske stilove i mišljenja, kritično razmišljanje, rješavanje problema i donošenje odluka kako bismo pomogli polaznicima da se zbliže sa svojim kolegama, otkriju nove stvari o sebi i njima, i da ih uvjerimo da su stvarno u pravom timu sa željom ka novim uspjesima.

Osim ovoga, naš pristup daje više različitih benefita kompanijama, timovima i pojedincima.

 • Bolja komunikacija
  Zaposlenicima, naročito oni koji nisu navikli da rade zajedno ili rade na daljinu, je data prilika da sudjeluju zajedno sa grupom u zadacima i radu kao tim, da osobno iskuse bitnost efikasne komunikacije, kao i da eksperimentiraju, testiraju i definiraju nove putanje uspješne suradnje.
 • Povećani radni entuzijazam
  Ako omogućite timu priliku da se opuste zajedno i da izađu iz svoje dnevne radne rutine, tako što brinete za njihove potrebe, nalazite se na sigurnom putu da poboljšate njihov radni entuzijazam i povećate njihovu produktivnost na naćin da ćete im ukazati da nisu samo zaposlenici, već da su kao osoba bitan dio tima i kompanije.
 • Visok nivo motivacije
  Povezivanje sa kolegama u različitom okruženju, postizanje uspeha putem team building aktivnosti, kao i postizanje osjećaja da je kompanija spremna da investira u njihov razvoj, poboljša samopouzdanje i samomotivaciju zaposlenika.
 • Poboljšani rezultati
  Kada se zaposlenici razumiju bolje, kada postanu svjesni da mogu raditi zajedno efektnije i da okušaju drugačije korisne pristupe i metode, tim će postati produktivniji nego što je bio. Manje vremena će se provoditi na ispravljanju grešaka, dok se buduća raspodjela zadataka može postaviti prema preferencama svakog zaposlenika i prema njegovom potencijalu.
 • Nove ideje i povećana kreativnost
  Napuštanjem uobičajenog radnog okruženja često se potiče kreativnost među zaposlenicima, inspirira ih da koriste maštu dok dostižu svoje ciljeve. Dobro upravljani proces i dokazane metode za generiranje ideja pomažu zaposlenicima da uvide da je kreativnost poželjna na radom mjestu i da im daje različite perspektive za obavljanje svakodnevnih zadataka.
 • Jače poverenje među kolegama
  Grupa ljudi bez uspostavljenog poverenja nije tim, već pojedinci koji rade zajedno. Upoznavanje ljudi sa kojima radite je ključno za razvoj međusobnog povjerenja i razumjevanja. Kvalitetno odabran set aktivnosti usmjeren je na stvaranje, kao i na prijenos povjerenja na radno okruženje.
 • Zdraviji odnosi i suradnja između članova timova
  Teambuilding aktivnosti omogućavaju zaposlenicima da rade zajedno na zadatku kojeg ranije nisu poznavali, gdje se brzo razvijaju odnosi i novo stečene vještine, a koji su bitni elementi u postizanju ciljeva.
 • Njegovanje kulture rješavanja problema
  Putem iskustvenog učenja zaposlenici su u mogućnosti da identificiraju prepreke dok dizajniraju i testiraju rješenja za njihovo prevladavanje. Zajedničko rješavanje problema dok se razvija svijest o tome koje resurse i ekspertizu svaki zaposlenik može ponuditi predstavlje jedan od najvažnijih aspekata efektivnog tima.
 • Viši profit na duge staze
  Kada im je pružen osjećaj veće uključenosti i pripadanja, najbolji ljudi ostaju u kompaniji. Kada su zaposlenci svjesniji i fokusiraniji na misije kompanije i njene vrijednosti, oni dodatno jačaju i postaju spremni da postignu više sa manje vođenja.
 • Manja fluktacija zaposlenih
  Zaposlenik koji ima podršku od svojih zaposlenika i kolega razvija osjećaj ponosa i strasti za svojom ulogom u poslu, što dovodi do njihove jače veze sa kompanijom i željom da budu dio toga na duže relacije.

Počnite ovdje

Procjenite svoj tim

Kako biste se fokusirali na stvarne razvojne potrebe tima sa većom sigurnošću osigurali smo vam upitnike pomoću kojih možete analizirati trenutne prednosti tima i koji aspekti tima mogu da se poboljšaju. Ovaj upitnik je dio TEAMSHIP programa kojeg smo razvili i koji je implementiran u preko 60 zemalja širom svijeta.

Ovaj upitnik ima za cilj da pomogne procjeni trenutne kulture rada u timu za vaš tim.

Na sljedećem linku možete popuniti upitnik i mi ćemo vam se ubrzo javiti sa rezultatima.

 

 

Stupite u kontakt sa Tack TMI odmah!

Tu smo da osiguramo da vaše iskustveno učenje i teambuilding inicijative proteknu besprijekorno i da dobijete željene rezultate.

Popunite kontakt obrazac ispod, pošaljite email ili nas nazovite da razgovaramo o vašim potrebama.
Ovdje smo da pomognemo i odgovorimo na vaš upit brzo i profesionalno.

 

Kontakt
Tel: +381604448412
Email: office@tacktmiglobal.com

 • Ako biste željeli da Tack TMI odgovori na vaš zahtjev za ponudu, molimo vas uploadujete je ovdje (samo pdf, doc, docx, maks. 5 Mb)
  Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 5 MB.
 • Pročitajte o privatnosti
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.