Stvaranje značajnih puteva za učenje na Tack TMI način. Dok tražite način da rješite svoje poslovne izazove u vezi sa učenjem i razvojem, važno je da se vaše potrebe i potrebe vaših zaposlenih postave na prvo mjesto. Od jednokratnih treninga do Globalnih akademija ili Programa poslovne transformacije, nudimo kompletnu fleksibilnost – u smislu sadržaja za učenje, dizajna i modaliteta predavanja.

Naš dokazani (zasnovan na istraživanju) sadržaj nudi spremno predavanje koje lako može da se primjeni i brzo prilagodi širom svijeta. Ako tražite nešto jedinstveno, mi imamo jedinstveno znanje o tome da naučeno ostaje i šta dovodi do trajnih promjena u ponašanju. U mogućnosti smo da dizajniramo i isporučimo treninge po mjeri, napravljene prema vašim organizacijskim vrijednostima ili posebnim kompetencijama, kao nastavak vašeg internog tima za učenje.

 

Konsultantski pristup

Razumjevanje vašeg poslovanja je najbitnije za naš pristup i omogućava nam da vam budemo efikasan partner u procesu učenja. To činimo putem našeg consultantskog procesa 5I:

ISTRAŽIVANJE: ispitivanje vašeg cilja, otkrivanje vaše poslovne realnosti i razumjevanje vaših ambicija.

IDENTIFIKACIJA: nalaženje specifičnosti o vašem željenom stanju, uključujući tvrdu metriku, opseg i strategiju za razvoj.

IMPLEMENTACIJA: uspostavljanje timova, sistema i govora sa ciljem obavljanja zadataka.

INTEGRACIJA: obezbjeđivanje momentuma bilo koje intervencije istraživanjem toga kako naučeno može biti lako dostupno i primjenjeno na svakodnevnicu i time da se osigura trajna održivost.

INSPIRACIJA: naša zvijezda vodilja je da obezbjedimo pokretanje zainteresiranosti kod polaznika i projektnih timova, pokretanje srca i umova radi ostvarivanja punog potencijala.

Dizajn učenja

Mi vjerujemo u pojedinca. Naši angažirani programi koji su usredotočeni na polaznika oslikavaju upravo to. Korištenjem najnovijeg mješovitog dizajna učenja i tehnologija mi proces učenja i promjena u načinu ponašanja činimo trajnim.

Naš pristup dizajnu učenja obezbeđuje da je svako rješenje orjentirano na potrebe polaznika. U praksi (prema četiri principa učenja kod odraslih Malkoma Noulsa) ovo znači:

  • Uključujemo polaznika u planiranje i evaluaciju njihovog procesa učenja
  • Pružamo sigurno okruženje gde greške mogu da se naprave u okviru iskustvenih aktivnosti
  • Relevantna znanja se odmah primjenjuju sa trenutnim učinkom i vrednuju se bilo u profesionalnom ili osobnom kontekstu
  • Iskustva iz procesa učenja su problemski orjentirana, umjesto da su sadržajno orjentirana

Da Naučeno Ostane (MLS-Making Learning Stick) je okvir prema kojem stvaramo svako objedinjeno putovanje kroz učenje. Naš MLS okvir je održiv, orjentisan na polaznika i proces sa pozitivnim uticajem na poslovne performanse tako što je:

  • Relevantan – kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu primene
  • Fleksibilan – u vremenu i formatu
  • Orjentiran na ciljeve
  • Mjerljiv – u uticaju na poslovanje
Suština
Razumjevanje vaše poslovne svrhe, izvođenje vrijednosti iz željenih promjena u ponašanju i otkrivanje bilo kojih prepreka promjenama.
Motivacija
Stvaranje osobnih veza i odgovor na pitanje „šta tu ima za mene?“. Stalna motivacija polaznika na posvećenost i ulaganje vremena i energije.
Nauči i probaj
Osiguravanje fleksibilnosti u vremenu i formatu, uključujući i tempo učenja koji je samostalno određen, određen od strane instruktora ili određen među polaznicima međusobno. Fokus je na praksi, primjeni i aktivnom sudjelovanju – koristeći digitalno učenje kao primarno.
Izvoditi
Premostite jaz u znanju i djelovanju. Izgradite održivost kroz jačanje i praksu. Podržavamo polaznike i njihove lidere da stječu nove navike, prevladavajući prepreke i radeći najbolje što mogu.

Proces predavanja

S obzirom da prepoznajemo da nisu svi zahtjevi za učenjem i razvojem isti, u mogućnosti smo da razvijemo programe zajedno sa vama, sa fleksibilnošću kao osnovom svega. Redovno prilagođavamo naše metode predavanja na osnovu najnovijih trendova učenja i tehnologija predavanja.

OBUKE UŽIVO

OBUKA TRENERA

ISKUSTVENO

DIGITALNO

PROFESIONALNI KOUČING

ASESMENTI

NAZOVITE NAS +381 11 440 5000
NAPIŠITE NAM E-MAIL POŠALJI PORUKU
POPUNITE FORMU UPITA POŠALJITE UPIT
OSTANITE U VEZI – PRATITE NAS LINKEDIN
Back to the top