Naš pristup

U brzom svetu stalnih promena jedan od glavnih izazova sa kojima se organizacije suočavaju je pronalaženje pravog načina da brzo i uspešno se dodatno obuče i podrže zaposleni kako bi mogli da odgovore na potrebe svoje kompanije. Jedan od najdokazanijih metoda za to je osposobljavanje zaposlenih da uče na radu, isprobavaju i eksperimentišu u bezbednom okruženju, upotpunjeno sa analizom urađenog. Ali nije lako naći takve prilike u svakodnevnom poslovanju, naročito u prisustvu visokih očekivanja i pritiska za postizanje ambicioznih ciljeva. Prema tome, u Tack TMI podržavamo zaposlene, timove i organizacije da dostignu svoj pravi potencijal kroz naša rešenja iskustvenog učenja. Sa različitim aktivnostima UŽIVO i ONLINE, igrama, timbilding inicijativama i radionicama pravimo simulacije uslova i situacija sličnim onim sa kojima se polaznici suočavaju u svakodnevnom poslovanju. Time držimo polaznike angažovanim – intelektualno, kreativno, emocionalno, socijalno ili fizički prema temama koje su važne za njih i kompaniju.

Kako bi osigurali da naučeno ostane, celokupni proces je propraćen analizom, diskusijom, akcijom i izazovom – u formi novih veština, ponašanja, razmišljanja ili prakse.

Faze

Svaka organizacija je različita i kako bi se napravio program koji je u potpunosti prilagođen vama i koji za cilj ima postizanje predefinisanih ciljeva, dizajniramo ceo proces u 4 faze (koristeći naš RALF model):

 1. Prepoznavanje potreba i definisanje cilja

Kako bi se pokrenula željena promena prvo moramo da budemo sigurni da razumemo postojeću situaciju i potrebe klijenta. Takođe, kada smo svesni kompanijske kulture, vrednosti i globalnih ciljeva od pomoći nam je da precizno definišemo željene ishode programa.

 1. Procena polaznika i stvaranje programa

Kada definišemo cilj, vreme je da obezbedimo da je program kompletno prilagođen i dobro izabran za polaznike. Analiziranjem prethodnih treninga i iskustava sa timbildinga, obavljanje anketa među zaposlenima i kombinacijom različitih tipova formalnih i neformalnih aktivnosti možemo biti sigurni da će program odgovarati polaznicima.

 

 1. Lansiranje programa

To što smo prisutni na tržištu preko 10 godina u timbilding industriji nam je pomoglo da uspostavimo dugotrajne profesionalne odnose sa ekspertima iz raznih oblasti (muzičarima, filmskim radnicima, motivacionim govornicima, zanatlijama i sl.), većinom hotela i drugim radnim prostorima. Ova partnerstva nam pomažu da predložimo najprikladnije opcije za vaše potrebe, ali i da vam ponudimo najbolje moguće uslove. Odabir prave kombinacije aktivnosti je ključan, ali odabir pravog trenera je jako važan. Svi naši treneri imaju veliko poznavanje tržišta, razno poslovno iskustvo i dokazani rad na razvoju ljudi. Naše aktivnosti, radionice i timbilding događaji su prilagođeni i organizovani od strane trenera koji su najprikladniji u skladu sa potrebama grupe.

 1. Propratni proces

Mi iskreno verujemo u trajno učenje i zato su naši događaji iskustvenog učenja uvek kombinovani sa neformalnim aktivnostima učenja. Na ovaj način podržavamo vaše ljude da prenose i primenjuju nova znanja na svoje svakodnevne aktivnosti. Naše najpopularnije propratne aktivnosti uključuju: video, audio i pisane materijale, propratne radionice, koučing, mobilne aplikacije, LMS platforme i mozgalice.

Naše usluge

Za mnoge kompanije organizacije timbilding može biti izazovna i veoma često zavisi od različitih faktora, kao što su tema i cilj događaja, potrebe učesnika, definisani budžet, dužina trajanja događaja i kompleksnost, itd.

Kako bismo pružili relevantnu i preko potrebnu podršku našim klijentima i u zavisnosti od neophodnog načina našeg angažovanja, razvili smo višestruke nivoe usluge u vezi sa iskustvenim učenjem:

 1. Celokupna organizacija i facilitacija događaja – Prema konsultacijama sa vama kreiramo timbilding agendu od početka i brinemo za svaki aspekt – od prevoza do smeštaja učesnika, do logističkih elemenata na licu mesta, sve sa hostingom i facilitacijom događaja.
 1. Facilitacija specifičnih aktivnosti i radionica – Za sve vrste prilika, kao što su manifestacije otvaranja, godišnja okupljanja, sastanci sektora, dani kompanije i menadžerske sesije podržavamo predlaganje i facilitacijom adekvatnih timskih aktivnosti koje su u skladu sa ciljem događaja.
 2. Iznajmljivanje trening materijala i uputstava – Ponekad najprikladnija opcija za stvaranje bolje timske strategije i srodnosti je da neko od vaših zaposlenih ili kolega iz HR odeljenja sprovodi aktivnosti. U ovim situacijama možemo da obezbedimo neophodne materijale i trening kurseve za facilitatore.

Aktivnosti

Svaki tim ima jedinstvene ciljeve i potrebe za razvojem. Kako bismo prikladno odgovorili na takve specifičnosti, imamo veliki spektar aktivnosti koje koristimo kao osnovu za kreiranje prikladnih programa. Sve naše inicijative iskustvenog učenja imaju za cilj da inspirišu učesnike, ali na drugačiji i interesantan način kako bi ostalo u sećanju učesnika dugo vremena. Imamo za cilj da ih ohrabrimo da načine prvi korak u željenom pravcu razvoja. U skladu sa time svi naši timbilding događaji se sastoje od različitih pristupa i tipova aktivnosti i u dogovoru sa vama se bira prava kombinacija:

 • Spreman, pozor, kreni

Kratke aktivnosti koje brzo motivišu učesnike i angažuju ih da rade na temama timbildinga.

 • Moment sijalice

Zabavne i logičke igre i aktivnosti u kojima timovi rade na generisanju novih ideja, rešavanju problema, otkrivanju timskih prednosti ili sticanju uvida u specifične razvojne oblasti tima.

 • Kreativne radionice

Aktivnosti u kojima kreativno radite ka timskoj strategiji i boljem razumevanju drugih, oživljavate timske vrednosti, eksperimentišete i uvodite novine. Možete da kuvate, svirate muzičke instrumente, budete zanatlije, snimate video zapise i svoje pesme… i da se definitivno zabavljate radeći to.

 • Okretnost i spretnost

Izgradite poverenje i ojačajte svoj tim kroz posebno dizajnirane izazove: aktivnosti koje su prilagođene da odgovaraju aspiracijama vašeg tima (sport, adrenalinski izazovi, tradicionalne igre, namenske napravljene serije igara i sl.)

 • Lov na blago

Istražite, otkrijte i osetite različita okruženja, kulture, gradove i regione. Naučite nešto novo o sebi i svojim kolegama otkrivajući nove ukuse i običaje, upoznajući lokalne stanovnike, čitajući tajne mape i tumačeći šifre.

 • Alat za analizu tima

Koristite sertifikovane instrumente kako biste bolje razumeli tim. Procenite razvojnu fazu vašeg tima, timskih uloga, timske kulture, vrednosti, efikasnosti, poverenja, orijentisanosti ka rezultatima i odnosima među članovima tima koristeći međunarodno priznate i u praksi dokazane alate.

 • Simulacije

Globalno dokazane poslovne simulacije koje pomažu razvoju različitih vrsta organizacija i timova (na daljinu, unakrsno funkcionalnih, projektnih, prodajnih). Upoznajte svoje vrline i mane, kreirajte plan zajedno sa drugima, poboljšajte procese i dodelite odgovornosti.

 • Razvoj veština

Posebno dizajnirani interaktivni trening moduli koji pomažu timovima i pojedincima da poboljšaju svoje razumevanje i veštine u vezi sa raznim poslovnim situacijama: timski rad, komunikacije, upravljanje promenama, upravljanje konfliktima, međusektorska saradnja, liderstvo, efikasnost, odgovornost, inicijative itd.

 • Facilitacija

Naši konsultanti podržavaju vaš tim u procesu definisanja, poboljšanja i razvoja prioriteta, pristupa poslu, procesa i međusobnih odnosa. Kreiramo okruženje puno poverenja i definišemo nosioce efikasnog načina postizanja rezultata.

Benefiti

U bezbednom okruženju za učenje, za vreme iskustvenog učenja, ohrabrujemo različite komunikacione stilove i mišljenja, kritičko razmišljanje, rešavanje problema i donošenje odluka kako bismo pomogli učesnicima da se zbliže sa svojim kolegama, otkriju nove stvari o sebi i njima, i da ih uverimo da su stvarno u pravom timu sa željom ka novim uspesima.

Osim ovoga, naš pristup daje više različitih benefita kompanijama, timovima i pojedincima.

 • Bolja komunikacija

Zaposlenima, naročito oni koji nisu navikli da rade zajedno ili rade na daljinu, je data prilika da učestvuju zajedno sa grupom u zadacima i radu kao tim, da lično iskuse bitnost dobre komunikacije, kao i da eksperimentišu, testiraju i definišu nove putanje uspešne saradnje.

 • Povećani radni entuzijazam

Ako omogućite timu priliku da se opuste zajedno i da izađu iz svoje dnevne radne rutine, tako što brinete za njihove potrebe, nalazite se na bezbednom putu da poboljšate njihov radni entuzijazam i povećate njihovu produktivnost tako što ćete im ukazati da nisu samo zaposleni, već da su kao osoba bitan deo tima i kompanije.

 

 • Visok nivo motivacije

Povezivanje sa kolegama u različitom okruženju, postizanje uspeha putem timbilding aktivnosti, kao i postizanje osećanja da je kompanija spremna da investira u njihov razvoj, poboljšava samopouzdanje i samomotivaciju zaposlenih.

 

 • Poboljšani rezultati

Kada se zaposleni razumeju bolje, kada postanu svesni da mogu da rade zajedno efektnije i probaju drugačije korisne pristupe i metode, tim će postati produktivniji nego što je bio. Manje vremena će se provesti na ispravljanju grešaka, dok se buduća raspodela zadataka može postaviti prema preferencama svakog zaposlenog i prema njegovom potencijalu.

 • Nove ideje i povećana kreativnost

Napuštanjem uobičajenog radnog okruženja često se podstiče kreativnost među zaposlenima, inspiriše ih da koriste maštu dok dostižu svoje ciljeve. Dobro upravljeni proces i dokazane metode za generisanje ideja pomažu zaposlenima da uvide da je kreativnost poželjna na radom mestu i da im daje različite perspektive za svakodnevne zadatke.

 • Jače poverenje među kolegama

Grupa ljudi bez uspostavljenog poverenja nije tim, već pojedinci koji rade zajedno. Upoznavanje ljudi sa kojima radite je ključno za razvoj međusobnog poverenja i razumevanja. Dobro odabran set aktivnosti usmeren je na stvaranje, kao i na prenos poverenja na radno okruženje.

 • Zdraviji odnosi i saradnja među članovima tima

Aktivnosti timbildinga pružaju zaposlenima

priliku da rade svi zajedno na zadatku koji ranije nisu sretali, gde su brzo razvijeni odnosi i novo stečene veštine bitni elementi u postizanju ciljeva.

 • Negovanje kulture rešavanja problema

Putem iskustvenog učenja zaposleni su u mogućnosti da identifikuju prepreke dok dizajniraju i testiraju rešenja za njihovo prevazilaženje. Zajedničko rešavanje problema dok se razvija svest o tome koje resurse i ekspertizu svaki zaposleni može da ponudi predstavlje jedan od najvažnijih aspekata efektivnog tima.

 • Viši profit na duge staze

Kada im je pružen osićaj veće uključenosti i pripadanja, najbolji ljudi ostaju u kompaniji. Kada su zaposleni svesniji i fokusiraniji na misije kompanije i njene vrednosti, oni dodatno osnažuju i postaju spremni da postignu više sa manje vođenja.

 • Manja fluktacija zaposlenih

Zaposleni koji imaju podršku od svojih zaposlenih i kolega razvijaju osećaj ponosa i strasti za svoju ulogu u poslu, što dovodi do njihove jače veze sa kompanijom i željom da se bude deo toga za duže vreme.

Počnite ovde

Procenite svoj tim

Kako biste se fokusirali na stvarne razvojne potrebe tima sa većom sigurnošću obezbedili smo vam upitnike pomoću kojih možete analizirati trenutne prednosti tima i koji aspekti tima mogu da se poboljšaju. Ovaj upitnik je deo TEAMSHIP programa koji smo razvili i koji je implementiran u preko 60 zemalja širom sveta.

Ovaj upitnik ima za cilj da pomogne proceni trenutne kulture rada u timu za vaš tim. Na sledećem linku možete popuniti upitnik i mi ćemo vam se ubrzo javiti sa rezultatima.

Upitnik

Stupite u kontakt sa Tack TMI odmah!

Tu smo da osiguramo da vaše iskustveno učenje i timbilding inicijative proteknu besprekorno i da dobijete željene rezultate.

Popunite kontakt obrazac ispod, pošaljite email ili nas pozovite da razgovaramo o vašim potrebama.

Ovde smo da pomognemo i odgovorićemo na vaš upit brzo i profesionalno.

 

Kontakt
Tel: +381604448412
Email: office@tacktmiglobal.com

 • Ako biste želeli da Tack TMI odgovori na vaš zahtev za ponudu, molimo vas aplodujte je ovde (samo pdf, doc, docx, maks. 5 Mb)
  Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 5 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.