RAZLIČITI TRENINZI I TIMBILDING DOGAĐAJI ZA PREKO 150 ZAPOSLENIH

Imamo jako plodonosnu saradnju sa Tack TMI u organizaciji različitih trening programa i timbilding događaja. Dogovaranje tih inicijativa sa njima je bilo lako pošto su uvek bili spremni da slušaju naše potrebe i ponude nam adekvatne savete. Prijatno je raditi sa timom ljudi koji su profesionalni i strastveni. I na kraju, ali ne i manje važno, sve rade sa osmehom!

WSO AKADEMIJA: 3 GODINE, VIŠE OD 150 ZAPOSLENIH NA SVIM NIVOIMA, VIŠE OD 80 TRENINGA I RAZVOJNIH INICIJATIVA

Projekat je dizajniran kao centralna platforma za razvoj veština i znanja zaposlenih u Wiener Städtische Insurance. Dok je kreiran ovaj jedinstven i ambiciozan pristup našoj poslovnoj oblasti, Tack TMI je prikazao svoj puni potencijal u vezi sa spremnošću na dugotrajno partnerstvo. Za vreme priprema programa, Tack TMI je pokazao fleksibilnost i mogućnost da ponudi najnovije tehnike rada, dinamike prikladne za 21-om veku i odgovarajući tempo za naše radno okruženje. Zahvaljujući ovom sjajnom timu nastavilo smo da pomeramo granice i uspeli smo da organizujemo jedan od najvećih HR projekata u Wiener Städtische do sada.

PREKO 20 TIMBILDING DOGAĐAJA; PODRŠKA HR TIMU U IZGRADNJI KAPACITETA I IZRADA PETOGODIŠNJE HR STRATEGIJE

U mnogim prilikama, radeći sa mnogim različitim timovima, Tack TMI nam je pružio neočekivano iskustvo dok su nas vodili kroz set različitih i inovativnih aktivnosti iz kojih smo učili, a da toga nismo ni bili svesni. Što se tiče implementacije naše HR strategije pomogli su HR timu od 40 da kreira jasan cilj, da zna načine i sledeće korake i uspeli su da to urade ako što su dostigli „neočekivano“. Uvek su nas angažovali sa rešenjima po meri koja su razvijena samo za nas, sve u skladu sa našim potrebama i uvek smo dobijali čak i više – sećanja na ceo tim.

PROGRAM RAZVOJA LIDERSTVA ZA PREKO 50 MENADŽERA IZ RAZLIČITIH ODELJENJA

Za zajednički projekat razvoja liderstva, Tack TMI tim je razvio program koji je, sa pravim sadržajem, kreativnim zadacima između sesija i redovnim propratnim aktivnostima, omogućio učesnicima da nauče, isprobaju kako „radi“ u praksi i ojačaju ih u njihovoj liderskoj ulozi. Uvek možemo da se oslonimo na njih jer pronalaze najbolja rešenja za klijenta u svakoj situaciji. Pravi poslovni partneri!

DUGOTRAJNA SARADNJA NA RAZLIČITIM TRENING PROJEKTIMA, „ATLANTSKA ŠKOLA“ ZA SVE ZAPOSLENE I REGIONALNI PROJEKAT „ATLANTSKI TALENAT“

Imamo jako uspešnu saradnju sa Tack TMI. Bez obzira na vrstu projekta oni nas podržavaju, efekti su isti – srećni zaposleni koji jedva čekaju da primene stečene veštine u praksi. Odličan je osećaj kada znate da su vaši zaposleni u bezbednim rukama posvećenih eksperata, angažovani za vreme interaktivnog trening programa sa pozitivnom atmosferom i sticanjem novog znanja koje mogu odmah da primene. Razumevanje naših potreba, obezbeđivanje inovativnih prilagođenih rešenja, dok dalje ohrabruju angažovanost zaposlenih je ono što nam je potrebno od naših partnera, a to je ono što naročito dobijamo kod Tack TMI.

GODIŠNJI TIMBILDING DOGAĐAJI ZA SVE ZAPOSLENE

Našu saradnju sa Tack TMI oslikava kreativnost, posvećenost i sveobuhvatnost. Njihova timbilding rešenja su pažljivo kreirana sa spremnošću da se prilagođavaju i prekrajaju njihov program prema potrebama, vrednostima i željenim rezultatima naše kompanije. Vešti i raznovrsni razrađuju ideje do savršenstva, dizajniraju timske događaje za izgradnju duha dok se staraju o udobnosti i užitku svih učesnika. Nije dovoljno samo reći da je Tack TMI dah svežeg vazduha kada su u pitanju timbilding događaji. Ovde ćete naći pravog partnera. Jela Mrčarica, Catena Media

DEFINISANJE HR STRATEFIJE, RAZVOJ NOVE OGRANIZACIONE STRUKTURE I MODELA KOMPETENCI

Radili smo na nekoliko projekata sa Tack TMI. Prvo, pomogli su nam da izgradimo našu kompanijsku strategiju sa organizacionom strukturom na osnovu nje i nakon toga smo tražili od njih da na pomognu sa dizajnom modela kompetencija. Izuzetno smo zadovoljni sa saradnjom i razumevanjem potreba od strane tima kreativnih profesionalaca unutar ove kompanije.

ODREĐIVANJE KLJUČNIH PREDNOSTI I DEFINISANJE RAZVOJNIH OBLASNI ZA PREKO 40 ZAPOSLENIH

Partnerstvo sa Tack TMI u naporima da se poboljša naše razumevanje individualnih obuka i razvojnih potreba je bilo sjajno iskustvo. Visoko fokusiran i prilagođeni uvidi u PPA profil u paru sa profesionalnim razgovorima sa povratnim informacijama su bili od velikog značaja za članove našeg tima u potrazi za uzbudljivim putovanje prema ovladavanju i upravljanju našim razvojnim planovima.

ASESMENT CENTAR ZA 13 ČLANOVA TOP MENADŽMENTA: IDENTIFIKOVANJE KLJUČNIH PREDNOSTI I RAZVOJNIH OBLASTI

Bilo je neverovatno videti kako je se Tack TMI povezao sa nama kao klijentom. Razvojni program koji je Tack TMI obezbedio nam je bio veoma značajan pošto nam je dao vrednu informaciju o ključnim prednostima naših zaposlenih i oblastima za razvoj. Veoma smo svesni njihovih prikladnih saveta za naše poslovanje. Usled toga imam veliko uverenje da imaju praktičnog iskustva, kao ozbiljnost da vrše uspešno savetovanje. Veoma dobro obavljen posao i jako reaktivna usluga!

PODRŠKA STALNOM RAZVOJU SVIH ZAPOSLENIH; (RE)DEFINISANJE ULOGE LIDESTVA U ORGANIZACIONOJ PROMENI KROZ GODINE

Imamo dugoročnu saradnju sa Tack TMI u okviru koje smo implementirali najvažnije projekte u polju razvoja ljudi i organizacione kulture. Radili smo zajedno na različitim trening projektima sa ciljem razvoja svim zaposlenih i na podršci srednjem i senior menadžmentu u njihovim liderskim ulogama. 2019. kruna naše saradnje je bila uvođenje koučing kulture u našu organizaciju. Verujemo u budućnost našeg partnerstva sa njihovim pristupom koji je prilagođen našim potrebama i radujemo se budućim projektima sa timom pravih profesionalaca.

1
10

Naši klijenti i projekti

Korporativni univerzitet, Timbilding simulacije
Uticanje na predstavnike prodaje
Teleprodaja
Koučing liderskog tima
Razvoj liderstva i tima, Koučing lidestva
Razvoj liderstva i tima, Koučing lidestva
Akademija prodaje
Meke veštine i razvoj kompetenci
Teleprodaja
Poslovni partner za podršku funkcijama
Upravljanje promenama
Liderstvo zasnovano na vrednosti
Koučing liderskog tima
Razvoj menadžmenta
Profitni pregovori
Timbilding model za sve poslovne jedinice
Koučing lidestva
WSO akademija
Upravljanje promenama i kultura bezbednosti
Liderstvo u bezbednosti
Kultura bezbednosti
Kultura bezbednosti
Strateška radionica i organizacioni razvoj
Upravljanje ljudima i IT
Koučing na izvršnom nivou
Lukowa akademija za lidere
Strateška radionica
Timbilding
Upravljanje promenama
Osnaživanje liderskog tima

Naši Projekti

Tokom godina imali smo priliku da radimo sa zaista neverovatnim timovima na nekim izazovnim i inspirativnim projektima. Evo nekoliko…

POZOVITE NAS +381 11 440 5004
NAPIŠITE NAM E-MAIL POŠALJI PORUKU
POPUNITE FORMU UPITA POŠALJITE UPIT
OSTANITE U VEZI – PRATITE NAS LINKEDIN
Na Vrh