RAZVOJ LJUDI KAO STRATEŠKI PRISTUP U SUSRETU SA KRIZOM

 

Ulaganje u ljude kao uspješna Strategija (naročito) u periodu krize

U posljednjih godinu dana svjedoci smo različitih pristupa od strane kompanija u pogledu nošenja sa krizom izazvanom COVID pandemijom. S obzirom na neizvjesne okolnosti, a i u ovisnosti  od specifičnosti industrije u kojoj djeluju, kompanije pribjegavaju različitim strategijama i trude se da minimiziraju troškove, pa između ostalog i izdvajanja za razvoj zaposlenika. Neke od njih su pristupile kroz privremeno zaustavljanje izdvajanja za ovu vrstu ulaganja, dok su druge nastavile sa smanjenim obujmom investicija. Međutim, postoje i one koje su zauzele potpuno drugačiji stav.

Jedna od takvih kompanija je i TITAN Cementara Kosjerić (TCK), koja se odlučila za strategiju u koju vjeruju, a iz iskustva i znaju, da je za njih pravi odgovor za izazovno vrijeme u kojem djeluju. U razgovoru sa Ljiljanom Spasojević Tošović i Magdalenom Joksimović otkrivamo njihov recept za uspjeh.

 

Kriza kao nauk

Tijekom svjetske ekonomske krize 2008. godine TCK se našla u nepoznatoj situaciji sa nemogućnošću adekvatnog planiranja i sagledavanja budućih događaja na tržištu. U pogledu kompanijskog pristupa i stava po jednom pitanju u ovim okolnostima u kompaniji nije postojala ni najmanja dilema – ulaganje u ljude i u njihov razvoj ne smije da stane, naprotiv, treba ga intenzivirati. Pojačan je fokus na obuke za razvoj lidera, kao i na izdvajanja za obuke zaposlenika na različitim nivoima, uz konstantno praćenje potreba, kao i efekata koji su ostvareni. Rezultati ovakvog pristupa, prema Ljiljaninim riječima, koja je vodila HR odjel i u tom razdoblju, bili su više nego očigledni. Pored primjetnog individualnog razvoja i osobnog osjećaja osnaženosti, osjetila se pozitivna promjena i na razini timova, osjećaju zajedništva, pripadnosti kompaniji i posvećenosti svakog pojedinca. Kompanija je prosperirala, a fluktuacija zaposlenika je bila minimalna.

 

Holistički pristup razvoju

Ovakav pogled na značaj razvoja zaposlenika u okviru TITAN Cementare Kosjerić se, bez obzira na okolnosti, ogleda i u tome što se na početku svake godine jasno definiraju ciljevi i željene mjere uspjeha, a njihov neizostavni i podjednako važan dio se odnosi i na razvoj zaposlenika. Sve inicijative za razvoj, sa jedne strane, dolaze, od menadžera, a sa druge od samih zaposlenika, koji prepoznaju izrazito razvijenu kulturu učenja u kompaniji. Sveobuhvatni pristup razvoju, podrška na svim nivoima, kao i role-model manageri koji zajedno sa kolegama prolaze obuke, doprinose razumjevanju i demonstrciji „Liderstvo na TITAN način“ programa kroz čitavu organizaciju.

 

Stari pristup za novo doba

Naučeni lekcijom iz 2008. godine, a u susretu sa COVID pandemijom, u kompaniji su se odlučili na provjerenu praksu – jedan od prioriteta ostaje ulaganje u zaposlenike, koje je ovaj put zahtjevalo  i dodatno prilagođavanje. Naime, pozicije nekih od zaposlenika uopće ne uključuju rad u kancelarijama, posjedovanje računala i kompanijskih zahtjeva. Iz tog razloga bilo je potrebno, a sa ciljem da svojim zaposlenicima omoguće pohađanje online obuka, osigurati dodatnu tehničku opremu uz adekvatnu edukaciju. Uz  podršku cjeloukupne organizacije, u najkraćem roku, broj zaposlenika sa mogućnošću pohađanja obuka gotovo se duplirao.

 

„Prozor u svijet“ kroz otvorene trening programe

Sa kompanijom TCK realizirali smo veliki broj treninga, liderskih programa i razvojnih team buildinga, međutim jedan vid edukacija se uvijek isticao kao nešto čemu se u kompaniji pridaje poseban značaj. Bez obzira na veliki broj polaznika i mogućnost da organiziraju učenje kroz inhouse treninge, u Titanu se često odlučuju za koncept Otvorenih trening programa. Kroz ovaj segment edukacije u zajedničkom prostoru, učinionici ili online, oko određene razvojne teme okupljaju se profesionalci iz različitih kompanija/industrija sa jedinstvenim poslovnim iskustvom. Samo tijekom prethodnih 6 mjeseci više od 130 Titanovih zaposlenika je prošlo neki od OTP treninga koje smo realizirali, a Ljiljana i Magdalena su nam objasnile i zašto toliko pažnje posvećuju ovakvom načinu učenja:

„Pored osobnog razvoja kojeg naši ljudi ovim putem dobijaju, vjerujemo da je izuzetno dragocjeno što su u mogućnosti da razmjene iskustva i mišljenja sa sudionicima iz drugih kompanija i industrija. Mi poslujemo u maloj sredini, pa nam, posebno u trenutnim okolnostima, otvoreni treninzi pružaju priliku za kontakt sa svijetom, otvaraju vidike i omogućavaju uvide u drugačije ideje, pristupe i prakse vodećih kompanija na tržištu.”

 

Rezultati kao nagrada

Usprkos tome što je prethodna godina, opterećena pandemijom, donijela posebne izazove kada je u pitanju razvoj zaposlenih, u TCK je uspješno realizirano gotovo 17 sati obuke, u prosjeku po zaposleniku. Rezultati posljednjeg ispitivanja zadovoljstva zaposlenika pokazali su da oko tri četvrtine Titanovog kolektiva pozitivno gleda na uvjete rada i mogućnosti za razvoj i unapređenje u TCK, kao i na svoje angažiranje i motiviranost za rad – što predstavlja rezultat kontinuiranog ulaganja kompanije u razvoj ljudi. Već 15 godina dio smo TCK razvojnih inicijativa, pomažemo njihovom napredku i pružamo im podršku na tom putu. Uvjereni smo da će ih njihov pristup, odnos ka zaposlenicima i spremnost na konstantno usavršavanje učiniti uspješnim i u sljedećih 15 godina.

„U zajedničkom radu sa Gi Group iznova doživljavamo izuzetan spoj stručnosti i kreativnosti sa pažljivim odabirom korisnih tema za unapređenje profesionalnih i osobnih vještina. Odlična suradnja, povjerenje i visoka kvaliteta usluge čine Gi Group-u, već godinama unazad, nezaobilaznim partnerom u razvoju znanja i kreativnih potencijala u TITAN Cementari Kosjerić.“

Back to the top