Metju Louks, internacionalni klijenti

Potražnjom za obukama se nastavila i za vreme Covid19 pandemije i naši klijenti su se suočili sa očiglednim izborom da svoje obuke prebace na 100% digitalne. Ali to ne podrazumeva pod obavezno bezlično SCORM iskustvo – ili, kako sam pouzdano obavešten, se već dugo naziva CBT. Umesto toga, veliki broj naših klijenata prelazi na virtuelne učionice kako bi nastavili svoje obuke. U Tack TMI, već neko vreme koristimo VILT (Virtualni Instruktorski vođen Trening) kao deo našeg objedinjenog puta obuke. Trend prelaska na virtuelne učionice je već bio u porastu i pre događaja sa početka 2020. Prema istraživanjima očekuje se da će se preovlađujuća upotreba VILT učionica povećati za neverovatnih 16& CAGR do 2023. Tim tempom bi bilo očekivano da se korišćenje udvostruči svakih 5 godina. Porastom od 300% vrednosti akcije Zoom-a za 6 meseci od decembra 2019.  se dosta toga zaključuje, ali našu trenutnu situaciju sigurno to neće promeniti.

Iako virtuelne učionice imaju puno benefita, da li je razumno očekivati da budu komparativne iskustvu učenja iz učionice?

Moj odgovor je da (ali sa par upozorenja!). Najlakši način da se objasni je tako što se pogledaju prednosti i mane koje nudi VILT.

  • Veličina zalogaja: Virtuelne učionice su često kraće u trajanju nego prosečan čas uživo. Lakše ga je uklopiti u toku dana i zasigurno dosta zgodnije. Ritam učenja je brz i dosta je prednosti – često sam čuo ljude da se pozitivnije osećaju nakon 90 minuta nego nakon rezidencijalnog programa! Mana je ipak u tome što manje vremena znači da moramo da pojednostavimo sadržaje (što i nije loše, rekli bismo), i moramo da smanjimo broj mogućnosti za razmenu mišljenja.
  • Vreme za praktičnu primenu: Virtualne učionice se obično rade serijski – u razmaku od 1-2 nedelje. Razmaci između sesija su neprocenjiva prilika za primenu znanja u praksi i davanje prostora za promene u ponašanju. Ali, ova primena je često samostalna, što znači da nema istih mogućnosti za praćenje primena, gde trener može da vodi kroz proces i daje dodatne informacije.
  • Spajanje polaznika: Virtualne učionice su odličan način da se ljudi spoje, naročito kada su na snazi ograničenja putovanja zbog čega niste u mogućnosti za lične susrete. Na taj način štedite budžet za putovanja, kao i vreme. Ipak, ima manje vremena da se izgrade značajne veze unutar grupe i među pojedincima. Moje iskustvo predavanja uživo je da razgovor sa polaznicima i za vreme ručka često može biti koristan (i moćan), kao i sam sadržaj predavanja. Dobra vest je da ove mane (kao i druge) se mogu prevazići korišćenjem pametnog dizajna učenja. Naš model Da Naučeno Ostane je jedan od načina da pomognemo klijentima da gledaju i dalje od iskustva iz učionice (uživo ili virtuelno) i da ugrade održivost u svako iskustvo učenja sa samo malo dodatnih troškova. Na primer, mogli bi da:
  • Uspostave međusobna predavanja između VILT-ova korišćenjem Microsoft Teams-a. Ova platforma postaje sve jača i jača i može da vam pruži jednostavan način da nastavite konverzaciju i van učionice. Držanje polaznika u pripravnosti putem malo (zdravog) pritiska od strane kolega.
  • Video povratne informacije tamo gde vođena primena u praksi nije moguća. Nekoliko platformi, kao Vyfe omogućavaju polaznicima da odgovaraju na pitanja ili primenjuju nove veštine u vremenski ograničenom okruženju. Rekonstruisanjem scenarija iz stvarnog života gde je potrebno brzo razmišljati – ali sa benefitom dobijanja povratnih informacija od svog trenera u vezi sa vašim radom.
  • Alati i samostalni asesment mogu biti brzo kreirani i učitani na vaš LMS po izboru. Interaktivni PDF-ovi i HTML pružaju brz i jednostavan način za stvaranje interaktivnih materijala kako bi pomogli transfer znanja – bez potrebe za kompleksnim (i često rogobatnim) SCROM-om.
  • Primena u stvarnom vremenu može biti replicirana upotrebom dobro osmišljenih scenarija. Timovi učestvuju u događaju virtuelno (deljenjem ekrana i usaglašavanje u vezi sa strategijama), a brifing facilitatora obezbeđuje da su ključni aspekti učenja povezani sa iskustvima iz virtuelne učionice. Praksa i stvarni život. Ovo su samo primeri. Stvarnost je da inovacija u digitalnom učenju rapidno evoluira – srećom, i to u korist polaznika i njihovih organizacija. Sa pažljivim dizajnom učenja i fokusom na polaznika možemo VILT učenje učiniti jednakim u mnogim aspektima sa učenjem u učionici. Nije u pitanju zamena 1:1 i moramo obezbediti da koristimo pametno dizajnirana rešenja kako bismo osigurali da naučeno i promene u ponašanju ostanu za trajno.

 

Ako ste zainteresovani da pređete na VILT učionicu ili vam je potrebna pomoć u tome da naučeno ili promene u ponašanju trajno ostanu onda nas, molim vas, kontaktirajte.

Na Vrh