U vremenu krize uloge lidera podrazumevaju kako poznate, tako i nove i specifične vrste odgovornosti. Prema iskustvima naših klijenata, u uslovima koji su nastali usled pandemije, deluje da je sada mnogo više važno nego ikad da lider izgradi jasne principe liderstva kako bi nam omogućio da reagujemo konzistentno i mudro.

Sumiramo 5 ključnih saveta za današnje lidere:

  1. Napravite strukturu rada u odnosu na vreme i komunikaciju

Ljudi različito reaguju i usled toga im je potrebna struktura da bi mogli da ostanu fokusirani. Uspostavite nedeljni ili dnevni raspored za ceo tim i pojedinačne radne grupe, kao i načine komunikacije, npr. konferencijski poziv ili platforma. Poželjno je da se svi uključe sa video pozivom. Ceo tim treba da učestvuje u pripremi načina na koji će se razgovor voditi i kako će se grupna I individualna pitanja unutar tima rešavati. Nije lako promeniti način rada posle puno godina provedenih u kancelariji, ali ipak pokušajte da stvorite novu rutinu.

  1. Često zovite članove tima

U ovim okolnostima dinamika aktivnosti se ubrzava. Dok smo razgovarali sa kandidatima i dok smo obučavali klijente i lidere, primetili smo da se prostor za brigu o drugima smanjuje.

Ponekad jednostavno izostane. Povod za razgovor možda i jeste poslovne prirode, ali treba da počne i završi se sa pitanjem kako se član tima oseća i razgovorom na tu temu. Zaposlenima je potreban lider koji pokazuje interesovanje i ima razumevanja za njih. Budite smireni i pokažite empatiju. Setite se dobrih vremena koje ste proveli zajedno i dodajte malo humora, čak iako to nije lako. U grupnim razgovorima dozvolite svakome da ubaci detalj iz privatnog života i ohrabrite vesele članove tima da podele sa drugima svoje pozitivne stavove i optimizam. Uključite se u razgovor najmanje 10 minuta pre zvaničnog sastanka i razgovarajte o neobaveznim temama i razmenite lične priče.

  1. Ostanite pragmatični

Suština obavljanja posla i obaveza mora da se održi u svakoj situaciji, uključujući i kriznu. Moramo da radimo u korist organizacije, a time i u našu korist. Očekivanja u vezi sa poslom, trudom i stvaranjem praktičnih benefita mora da bude nedvosmisleno. Postavite modus tima, kao i mogućnosti za članove tima da izoštre svoj fokus jedni prema drugima i postavite očekivanja kroz zajedničku podršku i saradnju. Stil rada bi trebalo da bude takav da svima omogući da ponude svoju verziju odgovora na pitanje koje postavljaju, da ponude rešenje zajedno sa uočenim izazovom. Dopustite diskusiju, ali sa specifičnim ciljevima i praktičnim zaključcima. Dajte čvrste predloge i dopustite ostalim članovima tima da učine isto. Ovo je dokazano dobar alat u praksi za lidere.

  1. Ne gubite viziju i pogled na širu sliku

Vaš zadatak ostaje isti – da okupite ljude i sa njima podelite viziju onoga što radite i načina na koji ćete to da uradite, o značaju zajedništva i zajedničkog rada. U vreme lične nesigurnosti, očekivano je da će ljudi više misliti i brinuti za sebe i svoje interese. Posao lidera je da pruži sliku tima i jedinstva u radu, sada možda više nego ranije. Pored razgovora o sadašnjosti, teme o budućem radu i razvoju moraju  da zauzmu svoje legitimno mesto.
Bez obzira koliko nesigurna i mračna budućnost može delovati, vizija mora da postoji. Ne bi trebalo da bude izmišljana ili poboljšavana, dovoljno je makar poslati poruku o kratkoročnoj viziji i da je promena sastavni deo života i posla. Razgovori o promeni i razgovori o krizi prethode novim, većim pogledima na svet i vašem mestu u njemu. Ispostavilo se da je ovo, sa ljude sa iskustvom, jako efikasno jer u suprotnom oni imaju tendenciju da se osećaju pomalo besmisleno.

  1. Dopustite slobodno predlaganje tema prilikom diskusija na daljinu i inspirišete druge

Pored postojećih planova, članovi tima imaće predloge novih projekata koje možete da započnete ili inicirate. Takođe, dopustite diskusiju na temu unapređenja rada i šta može da se promeni kada se jednom vratite na režim rada u kancelariji. Neko od promena iz rada na daljinu će sigurno postati standard kada se vratimo na naše staro radno mesto. Sloboda predlaganja tema može da ima pozitivan uticaj na motivaciju ljudi pošto imaju potrebu da doprinose konstruktivnim predlozima u kriznim situacijama. Misija organizacije će, takođe biti ojačana i možda čak i redefinisana.

Timu je potrebna nova rutina, ali želi i da dani ne budu jednolični. Samoizolacija je dovoljno teška za sve. Razmišljajte o tome kako možete da promenite način rada, kako možete da pokrenete stvari bez gubitka produktivnosti. Nađite načina da se zabavite: ručak u isto vreme u virtuelnom svetu može da deluje kao da ste zajedno, a i piće može biti zabavno u virtuelnom timskom radu.

Na Vrh