U vremenu krize, uloge lidera podrazumjevaju kako poznate, tako i nove i specifične vrste odgovornosti. Prema iskustvima naših klijenata, u uvjetima koji su nastali uslijed pandemije, djeluje da je sada mnogo više važno nego ikad da lider izgradi jasne principe liderstva kako bi nam omogućio da reagiramo konzistentno i mudro.

Sumirajmo 5 ključnih savjeta za današnje lidere:

  1. Napravite strukturu rada u odnosu na vrijeme i komunikaciju

Ljudi različito reagiraju i uslijed toga im je potrebna struktura da bi mogli da ostanu fokusirani. Uspostavite tjedni ili dnevni raspored za cijeli tim i pojedinačne radne grupe, kao i načine komunikacije, npr. konferencijski poziv ili platforma. Poželjno je da se svi uključe sa video pozivom. Cijeli tim treba da sudjeluje u pripremi načina na koji će se razgovor voditi i kako će se grupna I individualna pitanja unutar tima rješavati. Nije lako promjeniti način rada poslije puno godina provedenih u uredu, ali ipak pokušajte da stvorite novu rutinu.

  1. Često zovite članove tima

U ovim okolnostima dinamika aktivnosti se ubrzava. Dok smo razgovarali sa kandidatima i dok smo obučavali klijente i lidere, primjetili smo da se prostor za brigu o drugima smanjuje.

Ponekad jednostavno izostane. Povod za razgovor možda i je poslovne prirode, ali treba da počne i završi sa pitanjem kako se član tima osjeća I potrebnim razgovorom na tu temu. Zaposlenima je potreban lider koji pokazuje zanimanje i koji ima razumjevanja za njih. Budite smireni i pokažite empatiju. Sjetite se dobrih vremena koje ste provodili zajedno i dodajte malo humora, čak iako to nije lako. U grupnim razgovorima dozvolite svakome da ubaci detalj iz privatnog života i ohrabrite vesele članove tima da podjele sa drugima svoje pozitivne stavove i optimizam. Uključite se u razgovor najmanje 10 minuta prije službenog sastanka i razgovarajte o neobaveznim temama i razmjenite osobne priče.

  1. Ostanite pragmatični

Suština obavljanja posla i obaveza mora da se održi u svakoj situaciji, uključujući i kriznu. Moramo da radimo u korist organizacije, a samim time i u našu korist. Očekivanja u vezi sa poslom, trudom i stvaranjem praktičnih benefita moraju biti nedvosmislena. Postavite modus tima, kao i mogućnosti za članove tima da izoštre svoj fokus jedni prema drugima i postavite očekivanja kroz zajedničku podršku i suradnju. Stil rada bi trebao biti takav takav da svima omogući I ponudi svoju verziju odgovora na pitanje koje postavljaju,odnosno da ponude rješenje zajedno sa uočenim izazovom. Dopustite diskusiju, ali sa specifičnim ciljevima i praktičnim zaključcima. Dajte čvrste prijedloge i dopustite ostalim članovima tima da učine isto. Ovo je dokazano dobar alat u praksi za lidere.

  1. Ne gubite viziju i pogled na širu sliku

Vaš zadatak ostaje isti – da okupite ljude i sa njima podjelite viziju onoga što radite i načina na koji ćete to učiniti, o značaju zajedništva i zajedničkog rada. U vrijeme osobne nesigurnosti, očekivano je da će ljudi više misliti i brinuti za sebe I za svoje interese. Posao lidera je da pruži sliku tima i jedinstva u radu, sada možda više nego ranije. Pored razgovora o sadašnjosti, teme o budućem radu i razvoju moraju da zauzmu svoje legitimno mesto. Bez obzira koliko nesigurna i mračna budućnost može djelovati, vizija mora da postoji. Nije potrebno da bude izmišljena ili poboljšana, dovoljno je poslati poruku o kratkoročnoj viziji i da je promjena sastavni dio života i posla. Razgovori o promjeni i razgovori o krizi prethode novim, većim pogledima na svijet i vašem mjestu u njemu. Ispostavilo se da je ovo, za ljude sa iskustvom, jako efikasno jer u suprotnom oni imaju tendenciju da se osećaju pomalo besmisleno.

  1. Dopustite slobodno predlaganje tema prilikom diskusije na daljinu i budite inspiracija drugima

Pored postojećih planova, članovi tima imat će prijedloge novih projekata koje možete da započnete ili da ih potaknete. Također, dopustite raspravu na temu unapređenja rada i šta može da se promjeni kada se jednom vratite na režim rada u kancelariji. Netko od promjena iz rada na daljinu će sigurno postati standard kada se vratimo na naše staro radno mjesto. Sloboda predlaganja tema može da ima pozitivan utjecaj na motivaciju ljudi s obzirom da imaju potrebu doprinositi konstruktivnim prijedlozima u kriznim situacijama. Misija organizacije će na taj način ujedno biti I poboljšana, možda čak i redefinirana.

Timu je potrebna nova rutina, ali isto tako i da dani ne budu monotoni. Samoizolacija je dovoljno teška za sve. Razmišljajte o tome kako možete da promjenite način rada, kako možete da pokrenete stvari bez gubitka produktivnosti. Nađite načina da se zabavite: ručak u isto vrijeme u virtualnom svijetu može da djeluje kao da ste zajedno, a i piće može biti zabavno u virtualnom okruženju.

Back to the top