Trendovi učenja i razvoja u 2023.

Prolazimo kroz ključne trendove u učenju i razvoju (L&D) u 2023. godini. Odgovaramo na ptanja zašto su ovi trendovi važni i kakav je njihov značaj u organizacijama. Šta možemo da očekujemo ako ih pratimo – a šta ako ne.

 

Trenutna klima predstavlja niz izazova za organizacije širom sveta. Pre svega, trenutno postoji nedostatak veština u mnogim kompanijama. Procenjuje se da cena koju organizacije plaćajaju zbog toga iznosi 6,6 milijardi funti godišnje, upravo zbog poteškoća u pronalaženju zaposlenih sa potrebnim veštinama.

Dobra strategija učenja i razvoja može pomoći kompanijama da popune praznine u razvoju potrebnih veština mnogo brže i efikasnije. Kako se poslovni pejzaž menja, menjaju se i trendovi koji oblikuju strategije učenja i razvoja. Da bi ostali na čelu efikasnog učenja, eksperti u domenu učenja i razvoja moraju biti u toku sa trendovima, ali i prepoznati kako da unaprede uspeh svojih programa.

Šest trendova Učenja i razvoja u 2023. godini

 

1. Očekuje se da će mLearning (mobilno učenje) dostići značajan rast

 

Mobilno učenje je način pristupanja sadržaju za učenje putem mobilnih uređaja. Mobilno učenje postoji već neko vreme, ali njegova lakoća pristupa i dostupnost u svakom trenutku znače da će postati sve popularnije u 2023. godini.

Stručnjaci su uvereni da će mobilno učenje postati uobičajen metod učenja jer ga sve više kompanija koristi kako bi omogućilo zaposlenima da steknu znanja kad god je to potrebno, preko pogodnije i pristupačnije platforme. Istraživanja sugerišu da mobilno učenje može povećati efikasnost učenika za 43%, a kao rezultat toga, mobilni učenici završavaju kurseve 45% brže od drugih učenika.

Uz kontinuirani porast digitalne pismenosti, implementacija učenja u obrazovne aplikacije može biti zanimljiviji i ugodniji način sticanja novih veština. Istraživanja pokazuju da će dve trećine ljudi češće koristiti aplikaciju ako im ona čini život jednostavnijim. U 2023. godini više organizacija će promeniti svoju praksu kako bi stvorile pristupačnije iskustvo učenja.

 

2. Analitika učenja će biti integralnija i naprednija

 

U celoj vašoj organizaciji pozivaćete se na analitiku koja će vam pomoći da donesete pametnije odluke zasnovane na podacima. Od finansija, preko prodaje, do marketinga, organizacije koriste podatke u svim funkcijama kako bi poboljšale produktivnost i učinak. Analitika učenja će učiniti isto da podstakne efikasnost L&D programa.

U 2023. godini analitika učenja će biti od suštinskog značaja za organizacije, omogućavajući im da identifikuju trendove u učenju, mere uspeh u postizanju ciljeva i rešavaju izazove.

Korišćenje analitike u vašem L&D procesu će ponuditi trenutne, korisne podatke za usmeravanje razvoja zaposlenih u vašoj organizaciji, omogućavajući preduzećima da izgrade uspešnije programe i odrede gde da raspodele buduća sredstva.

 

3. Bite-sized učenje postaće još manje. Predstavljamo – Mikroučenje.

 

Mikroučenje se odnosi na vrstu učenja koja učeniku uvodi male informacije u trenutku kada je to potrebno. Umesto dužih vremenskih perioda za proučavanje predmeta, zaposleni mogu da urade kratak, interaktivni zadatak koji je usmeren na određeni ishod učenja.

Predviđa se da će po principu količine informacija koje dobijamo iz notifikacija, kao osnove prikupljenih informacija, naš pristup učenju evoluirati na sličan način. Potreban je pristup kratkim, interaktivnim delovima sadržaja za učenje koji su zanimljivi i lako svarljivi.

Koncept mikroučenja ima za cilj da poveća procenat zadržavanja naučenog, razbijanjem informacija u mikro delove kojima se može pristupiti kada god je potrebno. U stvari, istraživanja pokazuju da mikroučenje povećava fokus zaposlenih i poboljšava stopu zadržavanja za 80%. Štaviše, mikroučenje je 17% efikasnije od tradicionalnog učenja.

Očekujemo da će se trend mikroučenja ubrzati 2023. godine i nastaviti da raste u narednim godinama. Veruje se da uvođenje elektronskog učenja u obrazovanje dece i omladine i porast mobilnih uređaja koji podstiču gejmifikovano obrazovanje, doprinose rastućem tržištu mikroučenja. Na kraju, mikroučenje će biti zamenjeno nano učenjem, sažetijim načinom dostavljanja sadržaja, podelom tema na još manje delove, sa zaposlenima koji svakodnevno obavljaju male zadatke.

 

4. Uspon imerzivnog učenja

 

AR i VR brzo postaju popularni širom sveta, donoseći revolucionarni pristup načinu percepcije i komunikacije sa našim okruženjem. Oblast učenja i razvoja podstiče imerzivno učenje, iskustvenu tehniku obuke koja koristi virtuelnu stvarnost za imitaciju situacija u stvarnom svetu.

Tokom 2023. videćemo promenu u načinu na koji ljudi pristupaju učenju. Digitalno učenje će ići korak dalje i udaljiti se od video zapisa, podstičući imprezivno iskustvo u AR ili VR. Tehnologija je tu da to omogući, međutim, ovaj trend napreduje sporije od ostalih.

Veruje se da je imerzivno učenje veoma efikasan način da zaposleni razviju svoje znanje i nauče nove veštine. Dizajniranje okruženja u kojem je učenje prilagođeno potrebama svake osobe, omogućavajući personalizovan i prilagodljiv sadržaj u realnom vremenu predstavlja jedinstveno iskustvo. Imerzivno učenje takođe pruža priliku da isprobate veštine na interaktivniji način, što možda nije izvodljivo u normalnoj atmosferi učenja.

 

5. Dokvalifikacija i prekvalifikacija

 

Kao što je rečeno na početku ovog članka, u mnogim preduzećima trenutno postoji značajan jaz u veštinama. Organizacije nastavljaju borbu za kvalifikovanim talentima koji će ispuniti ključne uloge i pokrenuti poslovanje napred. To je nešto o čemu razmišljaju lideri, a 71% izvršnih direktora to navodi kao veliku poslovnu prepreku.

Pošto organizacije nisu u mogućnosti da pronađu zaposlene sa potrebnim veštinama, one usmeravaju svoju pažnju unutar kompanije da dodatno razviju svoju trenutnu radnu snagu, u tom slučaju dokvalifikacija i prekvalifikacija čine značajan deo rešenja.

Kroz analitiku i podatke, organizacije će morati da procene specifične kompetence za svaku upražnjenu poziciju i razumeju koje veštine zaposleni treba da razviju kako bi prešli na nove pozicije. Ulaganjem u strategije usavršavanja i prekvalifikacije sada, kompanije su u mogućnosti da preduzmu neophodne korake i stvore održivi fond talenata koji je spreman za budućnost i sposoban da se izbori sa nedostatkom talenata u budućnosti.

Radujući se 2023. godini i onim narednim, L&D prolazi kroz ogromnu transformaciju, a sa nedostatkom dostupnih veština, preraspodela radne snage kroz usavršavanje i prekvalifikaciju će biti ključna za opstanak organizacije.

 

6. Učenje u trenutku potrebe biće ključno

 

Većina istaknutih trendova uključuje učenje u trenutku kada je potrebno ili drugim rečima, učenje u toku rada. Ovaj stil učenja nastoji da ispuni zahteve zaposlenih za informacijama u trenutku kada im to zatreba, bez prekidanja njihovog rada.

Razvoj u oblasti L&D omogućio je organizacijama da izgrade asinhrona i dostupna okruženja za učenje koja učenicima daju kontrolu. Ova podešavanja daju zaposlenima slobodu da uče kada i kako žele, bez obzira gde se nalaze ili koji uređaj koriste i da odmah primenjuju svoje znanje u svojoj ulozi.

Nije iznenađujuće da više od polovine zaposlenih sada očekuje da se obuka pruža na zahtev i verovatno će ove brojke nastaviti da rastu kako napredujemo u 2023. Učenje u trenutku potrebe je od suštinskog značaja za održavanje uključenosti zaposlenih u učenjei obezbeđivanje uspeha programa učenja i razvoja kompanije.

Šta će ove promene značiti za organizacije?

 

Kakav će uticaj ove promene i trendovi imati na vašu organizaciju? U osnovi to će značiti preispitivanje i prilagođavanje vašeg pristupa učenju i razvoju. Tradicionalno učenje ostaje od suštinskog značaja, ali da bi se postigli bolji rezultati, učešće i uključenost, neophodno je usvojiti savremene nastavne metode koje idu u korak sa promenama trendova.

Kompanije će takođe morati da preispitaju svoje L&D strategije. Više nije dovoljno obučavati zaposlene na ad-hoc osnovi. Za trajni uspeh zaposleni moraju redovno da stiču nova znanja i usavršavaju ekspertize. Na taj način ćete osigurati da napreduju unutar vaše organizacije, a ne kod konkurencije.

Ovi trendovi mogu nositi sa sobom značajne promene u vašoj L&D strategiji, ali one ne moraju da se dese odmah. Organizacije moraju da preduzimaju male korake kako bi inkorporirale trenutni razvoj u novu strategiju učenja i razvoja ne bi li unapredile svoj opšti pristup.

 

Zašto organizacije treba da razmotre L&D 2023?

 

Šta ako odlučite da ignorišete trendove koji se pojavljuju u L&D? Kompanije obično zanemaruju značaj L&D-a, pogrešno misleći da to im nije neophodan. To može dovesti do problema kao što su:

Gubitak zaposlenih – Ranije smo spomenuli da se stope zadržavanja povećavaju kada nudite velike mogućnosti za učenje i razvoj. Nasuprot tome, ako ne uložite mnogo truda u L&D, izgubićete zaposlene. Prema Indeed-u, nedostatak rasta ili razvoja karijere jedan je od četiri glavna razloga zašto ljudi napuštaju posao.

 

Manje zadovoljstvo zaposlenih – Slično tome, nedostatak mogućnosti za učenje i razvoj je snažno povezan sa niskim zadovoljstvom poslom kod većine zaposlenih. Ljudi ne uživaju u poslu kada se osećaju kao da ne doprinosi njihovom razvoju. Na kraju krajeva, to je razlog zašto mnogi odlaze, ali oni koji ostanu teško da će uložiti 100% truda u zadatke.

 

Nedostatak produktivnosti – U skladu sa prethodnom tvrdnjom postavlja se pitanje  šta se dešava kada zaposleni nisu zadovoljni ili ne daju sve od sebe? Nivoi produktivnosti dramatično opadaju. Štaviše, razmislite o organizaciji kojoj nedostaju dobri protokoli za učenje i razvoj. To obično znači da vaši zaposleni nisu toliko dobro obučeni koliko bi mogli biti. Ako ih ne podučavate novim stvarima ili ne pružate šanse da uče efikasnije, vaše poslovanje pati. Oni mogu biti manje produktivni od zaposlenih koji imaju L&D mogućnosti.

 

Gubitak prihoda – Sve o čemu smo već govorili će dovesti do ovoga. Ako imate niske stope zadržavanja, šta to znači? Sve vreme trošite više novca na zapošljavanje novih zaposlenih. Ako vaši zaposleni ne rade efikasno i produktivnost opadne, šta će se još verovatno dogoditi? Vaš radni učinak se smanjuje, što bi moglo dovesti do gubitka prodaje. Sve u svemu, vaše poslovanje gubi prihod jer uticaj L&D nije shvaćen ozbiljno. Zanemarivanje nadolazećih trendova može uticati na uspeh i napredak vaše organizacije.

 

 

Kako iskoristiti trendove učenja i razvoja za 2023?

 

Videli ste trendove i znate zašto su važni, ali kako da ih iskoristite? Tim stručnjaka za učenje Tack TMI-a može podržati vašu organizaciju da iskoristi najnovija dostignuća u oblasti L&D kako bi poboljšala vašu strategiju za 2023. Kroz naša kombinovana rešenja i inovativne tehnike možemo da transformišemo način na koji zaposleni stiču znanje, pomažući organizacijama da izbegnu prepreke i stvore radnu snagu koja je pripremljena da se uhvati u koštac sa izazovima budućnosti. Javite nam se i saznajte kako vaša organizacija može da otključa snagu najnovijih L&D trendova za postizanje uspeha.

Na Vrh