Razmislite o članovima vašeg trenutnog tima i verovatno lako možete identifikovati nekoliko osoba koje se izdvajaju iz mase. To može biti iz mnogo različitih razloga – možda su izuzetno efikasni u smislu radnog učinka, ili su možda dobri u obuci i razvoju novih saradnika. Često su ovo prve osobe na koje pomislite kada se radi o unapređenjima, bonusima ili drugim podsticajima.

Ali iako ovi sjajni zaposleni mogu imati mnogo dobrih karakteristika, da li se mogu zaista opisati kao zaposleni sa visokim potencijalom?

Karakteristike zaposlenih sa visokim potencijalom verovatno će varirati između organizacija, međutim, generalno se mogu opisati kao:

 • Talentovani u svom poslu
 • Zainteresovani za vođstvo i upravljanje
 • U skladu sa korporativnom kulturom
 • Empatični i emocionalno inteligentni
 • Smireni pod pritiskom
 • Dobri saradnici koji dobro funkcionišu u grupama
 • Sposobni da preuzmu inicijativu i rade samostalno
 • Poverljivi i poštovani od svojih kolega
 • Otvoreni o svojim ličnim karijernim ciljevima
 • Spremni da prime povratne informacije i prilagode svoj rad u skladu sa njima
 • Voljni da preuzmu odgovornosti van svog opisa posla
 • Motivisani za razvijanje novih veština
 • Zainteresovani za budući uspeh kompanije

 

Sa sve većom konkurencijom i troškovima koji su povezani sa regrutovanjem vrhunskih kandidata, kao i njihovim potencijalnim uticajem na poslovne rezultate, postaje sve važnije da kompanije identifikuju zaposlene sa visokim potencijalom u sopstvenim timovima.

Kako prepoznati zaposlene sa visokim potencijalom

Mnoge organizacije nemaju standardizovan ili analitički metod za identifikaciju zaposlenih sa visokim potencijalom. Umesto toga, oslanjaju se isključivo na instinkte menadžerskog osoblja ili na ad-hoc posmatranja kao deo procesa upravljanja performansama ili godišnje procene. Međutim, postoje alati i pristupi koji mogu pomoći u identifikaciji zaposlenih sa visokim potencijalom.

Indikator visokog potencijala ličnosti (High Potential Trait Indicator – HPTI) razvijen je od strane Iana Mekreja i Adriana Furnhama 2006. godine. Dizajniran je korišćenjem “optimizacijskog” modela, koji pretpostavlja da se određene crte ličnosti mogu smatrati “optimalnim” u skladu sa zahtevima posla.

HPTI je dizajniran da meri savesnost, prilagođavanje, radoznalost, preuzimanje rizika,  prihvatanje neizvesnosti i takmičarski duh. Odgovori na procenu se odražavaju za svaku od ovih crta ličnosti – previše ili premalo neke osobine imaće prednosti, ali i nedostatke u rezultatima procene. Neki nivoi ovih crta ličnosti se smatraju pokazateljima visokog potencijala za uspeh, dok drugi ističu karakteristike koje bi mogle uticati na uspeh inače visoko potencijalnog zaposlenog.

 

Visoki potencijal nasuprot odličnim rezultatima

Česta zabluda je da su odlični rezultati isto što i visok potencijal, međutim, to nije nužno slučaj. Samo zato što neko dobro obavlja svoj trenutni posao, ne znači da je najpogodniji kandidat za unapređenje. Na primer, medicinska sestra koja dobro obavlja svoj posao i često dobija pohvale za negu pacijenata i način rada s njima, ne mora nužno imati relevantne veštine za vođenje tima kao menadžer odeljenja. Istovremeno ako prodavac redovno dostiže svoje ciljeve to nije nužno garancija da ima veštine u radu s ljudima koje su potrebne za obuku i razvoj drugih da bi postigli isti nivo uspeha. Prema istraživanju koje su sproveli Ready, Conger & Hill, karakteristike potrebne za rukovodeće pozicije se mogu uočiti samo kod 3-5% zaposlenih koji imaju visok performans. Dakle, kako izmeriti potencijal? Kako prepoznati potencijalne lidere? Zapamtite, iako će visoko potencijalni zaposleni verovatno izgledati različito od jedne do druge kompanije, postoje neke ključne karakteristike koje treba tražiti.

 

Lične karakteristike zaposlenih sa visokim potencijalom

 1. Savesnost – zaposleni sa visokim potencijalom sami sebe motivišu i vođeni su željom za postizanjem uspeha. Efikasni su u planiranju strategija, a svoju visoku savesnost pokazuju kroz snažno planiranje, usmereno ponašanje i disciplinu.
 2. Prilagođavanje – zaposleni sa visokim potencijalom pokazuju visok nivo tolerancije i otpornosti u stresnim situacijama, kao i sposobnost da se brzo prilagode bez poteškoća.
 3. Radoznalost – zaposleni sa visokim potencijalom su prilagodljivi promenama i voljni da razmotre nove i kreativne ideje ili radne metode ako postoji šansa da one dodaju vrednost poslovanju.
 4. Preuzimanje rizika– zaposleni sa visokim potencijalom nisu plašljivi da izazovu, suoče se sa izazovima i reše teške situacije. Proaktivni su kada je reč o rešavanju problema.
 5. Prihvatanje neizvesnosti – zaposleni sa visokim potencijalom prosperiraju u složenim radnim okruženjima i uvek traže dodatne informacije. Voljni su da saslušaju nepopularna ili drugačija mišljenja.
 6. Takmičarski duh – zaposleni sa visokim potencijalom pokazuju “korisni takmičarski duh” koji je usmeren na uspeh organizacije, konkurentsku prednost timova, odeljenja i poslovanja uopšte.

Kada prepoznate ove karakteristike visoko potencijalnih zaposlenih u vašoj organizaciji, trebalo bi da ih negujete i merite kao deo vašeg programa razvoja liderstva visokog potencijala.

 

Programi za zaposlene sa visokim potencijalom

Programi za zaposlene sa visokim potencijalom namenjeni su da iskoriste maksimum potencijala zaposlenih koji su zvezde u vašoj kompaniji, kroz pružanje targetiranog treninga. Ovi programi obuke mogu biti prilično intenzivni po dizajnu, ali sve je to sa ciljem da se maksimizira rast zaposlenog i da im se pruže alati koji su im potrebni da bi se razvili u prave “odlične performere”.

Dobro osmišljen program za zaposlene sa visokim potencijalom daće vašem poslovanju veću prednost u odnosu na konkurenciju tako što će privući vrhunski talenat u vašoj industriji i zadržati ih lojalnim vašoj kompaniji.

Obuka zaposlenih je skup proces, a program za visoko potencijalne zaposlene košta još više. Zato je zadržavanje zaposlenih neophodno. Zbog toga je razvijanje najboljeg programa od suštinske važnosti, ali to nije jedini korak u procesu. Nakon obuke, dobro osmišljen program će zaposlenima sa visokim potencijalom pružiti jasan put napredovanja, omogućiti im pristup najsavremenijim tehnologijama i dati im prilike da utiču na vaše poslovanje.

Na kraju, dobićete zaposlenog koji je posvećen vašoj kompaniji i koji može da pomogne na načine koje drugi možda neće moći. Oni mogu pomoći u prevazilaženju velikih izazova, raditi u različitim ulogama i odeljenjima, obučavati druge zaposlene i uticati na druge u industriji.

 

Upravljanje razvojem lidera visokog potencijala

Upravljanje razvojem lidera visokog potencijala može biti veliki korak u unapređenju vašeg poslovanja i osiguravanju lojalnosti zaposlenih sa visokim potencijalom. Prepoznavanje nekog kao lidera visokog potencijala je samo prvi korak, njihov razvoj i efektivno upravljanje su ono što će ih učiniti ili slomiti kao lidera u kompaniji.

Postoji niz načina za rad na razvoju liderstva visokog potencijala, pri čemu ne postoji jedna ispravna opcija. U nastavku su razne opcije koje možete primeniti kako biste pomogli u razvoju kandidata, razmatrajući šta će im najviše koristiti:

 • Dajte im alate za pronalaženje svojih snaga i slabosti
 • Povežite ih s mentorom
 • Diskutujte o tome šta žele
 • Dajte im vidljivost
 • Ohrabrite iskusnije zaposlene da s njima direktno rade
 • Dopustite im da pogreše
 • Izbegavajte prekomerni rad i iscrpljenost
 • Dajte im jasan putokaz.

 

Kako se meri visok potencijal?

Prvi korak je utvrditi za šta želite da vaši zaposleni imaju visok potencijal. Zaposleni sa visokim potencijalom nije uvek neko ko će brzo napredovati kroz unapređenja. Na kraju krajeva, samo zato što su prikladni za unapređenje, ne znači nužno da će značajno doprineti ukupnom uspehu poslovanja.

 

Jedan od najboljih načina za procenu visokog potencijala kod zaposlenih je korišćenje testova ličnosti. Poslodavci ih koriste kako bi identifikovali pojedince sa karakterističnim osobinama potrebnim za određenu ulogu u poslu i utvrdili da li su skloni da se istaknu u toj ulozi.

Pre upotrebe alata za procenu ličnosti, važno je utvrditi standard za procenu visokog potencijala u vašoj organizaciji. Kao procenjivač, verovatno ćete tražiti ljude koji:

 • Ispunjavaju visoke standarde u višim rukovodećim pozicijama
 • Imaju sposobnost da poboljšaju performanse u svojoj poslovnoj oblasti
 • Imaju volju i odlučnost da se popnu na vrh karijerne lestvice unutar vaše kompanije

 

Podjednako je važno da se ovaj standard komunicira zaposlenima i menadžment timovima. Osigurajte strukturirane kriterijume za napredovanje koji su dostupni svima. To bi trebalo da precizira koje tačno ključne pokazatelje performansi, dostignuća i ponašanja čine nekoga prikladnim za unapređenje.

Koristite pouzdane i objektivne metode za praćenje rezultata – razmotrite uvođenje sistema procene 360 stepeni kako biste bili sigurni da ne zasnivate procenu performansi zaposlenih na subjektivnom mišljenju pojedinačnog menadžera. Kada razmatrate rezultat, budite transparentni u vezi sa učinkom tima i ponudite obuku, podršku i ohrabrenje onima koji ne ispunjavaju svoje ciljeve ili zadatke. Pokušajte da ne zasnivate svoje mišljenje samo na prošlim ili samo na sadašnjim pokazateljima, jer zaposleni sa visokim potencijalom imaju sposobnost da unaprede svoj učinak u budućnosti, uz prisustvo odgovarajuće podrške.

 

Alati za procenu visokog potencijala

Indikator visokog potencijala ličnosti (High Potential Trait Indicator – HPTI) pruža menadžerima priliku da dobiju sveobuhvatan uvid u karakteristike ličnosti zaposlenika i pomaže u proceni koliko se poklapaju sa zahtevima određene radne uloge.

HPTI je alat za procenu visokog potencijala, koji je zasnovan na modelu “Velikih 5”. Namenjen je proceni onih osobina koje predviđaju uspeh na poslu i potencijalni rizik od neuspeha.

HPTI vam omogućava da:

 • zadržite svoje buduće zvezde omogućujući im napredak i razvoj u višim i ozbiljnijim ulogama
 • unapredite i proširite proces planiranja naslednika
 • poboljšate timski rad među vašim liderima
 • poboljšate angažman zaposlenih kroz unapređeni liderski pristup
 • kreirate i podržite planove za razvoj liderstva
 • unapredite proces regrutacije diplomaca

HPTI je jednostavan, ali sveobuhvatan alat za procenu potencijala zaposlenih. Njegovom upotrebom, ostvarićete benefit uvidom u detaljan izveštaj o individualnom potencijalu. Smanjuje se rizik bilo kakve pristrasnosti u proceni, omogućujući da svaki zaposleni bude procenjen na isti način, a rezultati se mogu koristiti za praćenje napretka tokom vremena.

Rezultati HPTI testa se mogu koristiti kako bi se pomoglo menadžerima da razumeju kako se određene ličnosti ponašaju u specifičnim ulogama i funkcijama. Novostečeno znanje se može koristiti za razvijanje snaga i identifikovaje oblasti za razvoj.

Nema “dobrih” ili “loših” rezultata na HPTI testu – ključno je da svaki sklop rezulatata ukazuje na preferirani stil rukovođenja. Rezultati koji se nalaze izvan optimalnog opsega ne ukazuju na to da osoba ne može biti na rukovodećoj poziciji, već pomažu menadžerima da identifikuju najefikasnije načine podrške i razvoja pojedinaca, kako bi im se pružila mogućnost da ostvare u potpunosti svoj potencijal.

 

Kako razvijati zaposlene s visokim potencijalom?

Nakon što ste prepoznali zaposlene koji poseduju visok potencijal, važno je da ih podržavate i razvijate kako bi ostali posvećeni vašoj kompaniji. Iako je svaki zaposleni s visokim potencijalom drugačiji, potrebno je primeniti sličan pristup za njihov razvoj.

 • Pregledajte rezultate njihove HPTI procene i utvrdite njihove snage i slabosti.
 • Razvijajte njihove snage. To su osobine koje će im pomoći da daju pozitivan doprinos kompaniji. Razmotrite njihovo uključenje na obogaćujuće treninge ili uključite podršku iskusnijeg mentora unutar tima.
 • Ponudite povratne informacije za područja u kojima pokazuju slabosti – zaposleni s visokim potencijalom će biti spreman da prihvati i nauči iz bilo kojeg problema koji identifikujete. Razmislite o potrebi za obukom ili razvojem i napravite odgovarajuće aranžmane ako je potrebno.
 • Napravite personalizovani plan za njihov budući razvoj. To će im pomoći da vizualizuju gde se trenutno nalaze i koje je tačno korake potrebno da preduzmu da bi postigli svoje ciljeve.
 • Zaposlene sa visokim potencijalom posmatrajte kao investiciju. To znači da će biti potrebno da ih podržite s resursima koji su im potrebni da bi ostvarili svoj potencijal.

 

Benefiti razvoja zaposlenih sa visokim potencijalom

Kao budući lideri, zaposleni sa visokim potencijalom su od ključne važnosti za uspeh svake organizacije. Razvijanjem vaših zaposlenih sa visokim potencijalom, na najbolji način osiguravate kontinuitet njihove motivacije, angažovanja i posvećenosti vašoj kompaniji. Rečima Ričarda Brensona, “Obučavajte ljude dovoljno dobro da bi mogli da odu, tretirajte ih dovoljno dobro da ne požele otići.”

Ulaganje resursa u razvoj zaposlenih sa visokim potencijalom znači da ćete stvoriti bazu talenata dostupnu za brzo popunjavanje liderskih pozicija. I nemojte podcenjivati vezu između angažovanja zaposlenih i poslovnih rezultata – istraživanje Galupovog instituta ukazuje na jaku vezu između ova dva faktora. Zapravo, organizacije sa najvišim nivoom angažovanja zaposlenih postižu za 22% viši nivo produktivnosti od kompanija sa nižim pokazateljima angažovanja.

 

Zaključak

Samo zato što se neko danas dobro snalazi u svojoj trenutnoj ulozi na poslu, ne znači nužno da će biti uspešan i na višoj poziciji. Ključno je posedovanje sistema koji tačno identifikuje zaposlene sa visokim performansama. Ukoliko ste u potrazi za načinima unapređenja menadžmenta i upravljanja razvojem zaposlenih sa visokim potencijalom u vašoj organizaciji, zašto ne biste zatražili demonstraciju Indikatora visokog potencijala ličnosti (High Potential Trait Indicator – HPTI)?

Na Vrh