Posebna japanska umetnost popravljanja napuklih i polomljenih grnčarskih posuda zove se kintsugi i primenjuje se vekovima. Grnčari koriste ovu tehniku kako bi popravljali pukotine, kao deo istorije predmeta, a ne kao nešto što treba da bude skriveno.

Popravkom polomljenih delova zlatnom prašinom, grnčari koriste tehniku kojom naglašavaju pukotine, umesto da ih prikrivaju. Verovanje je da pukotine daju posebnu vrednost keramičkoj činiji, kao deo njene istorije i dokaz njene korisnosti i svrhe. Prema tome, umesto da sakrivaju nedostatke i nesavršenstvo keramičke činije, ono se naglašava, ističe sa zlatom, dodajući veću čvrstinu, vrednost i autentičnost grnčarije.

To se dešava sa predmetima, sa tehnikama i umetnosti, ali šta je sa ljudima, njihovim životima, pukotinama i polomljenim delovima? Šta da radimo, kako da se ponašamo i kako da prepoznamo krizu i poteškoće?

Kako neki ljudi uspeju da očuvaju fizičko i mentalno zdravlje, uprkos prolasku kroz teška vremena? Odgovor na ovo pitanje je dat kroz psihološki koncept izdržljivosti koji je razvijen u praksi putem rada sa ljudima koji su prošli kroz krize i traume, oporavili se i „popravili“ svoje ožiljke sa zlatnim tkanjem. Važno je razumeti da psihološka izdržljivost nije karakteristika koju ljudi imaju ili nemaju, to je način ponašanja i razmišljanja koji svako može da nauči i razvije.

Zato literatura iz psihologije nudi brojne studije koje govore o karakteristikama izdržljivih osoba i mi smo odlučili da predstavimo nekoliko koji su dokazano najadekvatnije mere za dobro prilagođavanje teškim okolnostima i uzrocima stresa.

Kao prvo, izdržljive osobe vide svako životno iskustvo kao korisno i važno, a krizu, ličnu i profesionalnu, vide kao priliku za proširenje ličnih ograničenja i snage, i kao šansu za sticanje novih veština i znanja.

Takođe, ljudi sa razvijenom otpornošću na nevolje će fokusirati svoju pažnju, vreme i energiju na izazove koji mogu biti od pomoći, a kao što su:

  1. Šta mogu da uradim u ovom trenutku?
  2. Na šta mogu da utičem?
  3. Šta mogu da promenim?

Koristeći ova pitanja, izdržljive osobe svesno preuzimaju odgovornosti za svoje aktivnosti i fokusiraju sa na realistična očekivanja u skladu sa mogućnostima i okolnostima. I, najvažnije, izdržljive osobe se prema sebi odnose kao

prema nekome koga vole – sa pažnjom, odgovornošću i ljubaznošću.

Ove osobe znaju i svesne su da su patnja, poteškoće i izazovi deo života i ljudskog postojanja. Prema tome, kada su vremena teška, oni ne krive druge, oni se ne osećaju krivim, već sebi postavljaju sledeće pitanje:

Da li mi moja razmišljanja i moje ponašanje u ovoj situaciji pomažu ili mi donose štetu?

Da li je ono što trenutno radim dobro za mene, za ljude sa kojima radim i koje volim?

Dakle, kao i kintsugi, umetnost ponovnog sastavljanja predmeta koja nas podseća

da lepota nije u savršenom obliku, već u upotrebljivosti i svrsishodnosti, možemo sebi dati priliku da sagledamo svoja iskustva u ova nesigurna vremena kroz prizmu otpornosti i izdržljivosti.

Na Vrh