Ličnost je jedna neobična stvarčica – svi smo manje više svesni nje, i možda ste popunili kviz ili dva na internetu u prošlosti zabave radi, ali generalno nije nešto što puno zaokuplja našu pažnju, naročito u procesu selekcije. Sem konstatacije tipa „ova osoba deluje kao da je zabavna ili otvorena ličnost“ ili nešto u tom stilu, ličnost obično nije uključena u opis posla ili u priču tokom intervjua.

Dimenzije ličnosti

Postoji više različitih načina na koji možete da opišete ličnost, ali ukratko ona uključuje jedinstvenu fuziju crta ličnosti, naše stavove, razmišljanja, ponašanja i raspoloženja. Takođe se prenosi na to kako izražavamo ove crte u interakciji sa drugim ljudima, i naravno, svetom oko nas. Neke osobine ličnosti mogu biti nasleđene, dok su druge oblikovane životnim događajima i našim iskustvima. Naša ličnost utiče na naše misli, uverenja i ponašanja – to nas čini jedinstvenim pojedincima kakvi jesmo.

Dakle, zašto se procena ličnosti ponekad zanemaruje u procesu selekcije kandidata? Obično, to se dešava zato što bez pravih alata, ličnost može biti teška stvar za merenje i kvantifikaciju. Dodatno, nije lako uključiti test ličnosti u proces selekcije bez iskustva i znanja iz oblasti organizacione psihologije.

Kako dobiti uvid u nečiju ličnost na lakši način

Ako je ličnost toliko važna za definisanje nas kao pojedinaca, kako možemo da bolje iskoristimo uvide o nama i drugima koje ona može da nam pruži? Bez potrebe da zaposlite svoj tim organizacionih psihologa, najlakši način je da investirate u platformu za procenu talenata koja vam omogućava da pozovete kandidate i zaposlene da popunjavaju psihometrijske testove koji procenjuju i profil ponašanja i crte ličnosti.

Mi pomažemo kompanijama širom sveta da dobiju uvid u osobine svojih zaposlenih putem naših instrumenata procene tokom poslednjih 40 godina. Cilj nam je da vam olakšamo da kroz našu platformu za procenu kompetencija steknete dublje razumevanje svojih kandidata, članova tima i zaposlenih.

Uskoro će upitnik za Thomas test ličnosti biti dostupan na srpskom jeziku, što će vam omogućiti još dublje razumevanje vaših zaposlenih. Zasnovan na globalno prepoznatom psihološkom modelu ličnosti (Velikih pet – Big Five traits ), ovaj model smo optimizovali specifično za korišćenje na radnom mestu, mereći šest crta ličnosti koje su ključne za prepoznavanje potencijala za uspeh u poslu: savesnost, prilagođavanje, radoznalost, pristup riziku, prihvatanje neizvesnosti i takmičarski duh.

Prednosti procene ličnosti

Naš test ličnosti će vam dati dublji uvid u crte koje utiču na način na koji vaši zaposleni rade i komuniciraju, pružajuči kompletnu sliku elemenata kao što su postavljanje ciljeva, prevazilaženje stresa, nošenje sa promenama, kreativnost, rizik i takmičenje sa drugima.

Thomas instrumenti procene vam čine odmah dostupan sadržaj koji će vam pomoći da donosite odluke vezano za zaposlene na objektivniji način. Pored testa ličnosti, možete da koristite i naš bihejvioralni test zasnovan na DISC teoriji, kao i alate za poređenje rezultata osobe sa profilom posla ili tima.

Želite da znate više o Thomas instrumentima procene kako biste oslobodili potencijal svojih zaposlenih? Pišite nam na thomas@gigroup.com ili posetite www.thomas.co za više informacija.

 

ORIGINALNI TEKST:

https://www.thomas.co/resources/type/hr-blog/make-more-informed-recruitment-decisions-thomas-personality-assessment

Na Vrh