Oslonac za pametan HR – istraživanje zarada

 

U kojoj mjeri mislite da HR može da procjeni kako da vam da ponudu za plaću? Koliko je moguće osjetiti oscilacije na tržištu zarada? Da li kreirate ponudu na osnovu onoga što vam zaposlenik traži? Da li dajete ponudu novim zaposlenicima koje želite da zaposlite na osnovu onoga što su drugi tražili? Koliko mislite da su ti zahtjevi zaista realni?

Često se ponude ka zaposlenicima kreiraju na osnovu njihovih želja, a razlozi za to su uglavnom: „treba nam, nema ih puno na tržištu, pa hajde da mu/joj damo šta je tražio/la“. U kojoj mjeri su ovi zahtjevi zaista realni i na kraju krajeva, održivi za poslodavce na duži rok? Već nam je svima poznat stav „developera“ koji mogu da traže svakakve nevjerovatne stvari da bi promjenili posao. Postavljanje ovakvih standarda dovodi poslodavce u situaciju održivosti, jer znamo da je budžet zarada najveći u okviru kompanija. Da se razumijemo, prava radnika su veoma važna, kao i uvjeti u kojima rade zaposlenici, a kojima je potrebno da budu što bolji i prilagođeni zaposlenicima.

Na tržištu zarada trenutno vlada kaos. Posebno govorimo o IT tržištu. Godinama unazad, se zaista više ne zna koliko neki zaposlenik može da dobije za određene pozicije. Čak i situacija da je manager manje plaćen od programera postaju sve više realnost. Slična situacija je bila i prilikom ulaska velikih banaka na tržište Srbije početkom 2000tih, banke su se natjecale koja će dati veću plaću novom zaposleniku, posla je bilo, kadra manje a samo je bilo važno da se zaposli radna snaga kako posao ne bi trpio.

Što nas dovodi do glavnog pitanja – Kako se ovakav kaos sređuje? Veoma jednostavno – istraživanjem zarada, gde će sudjelovati što veći broj kompanija. Samim učešćem, sve kompanije pružaju uvid u zarade svojih zaposlenika i tako se kreira jasan opseg zarada za svaku specifičnu poziciju bez otkrivanja koliko koja kompanija plaća određene pozicije. Benefiti ovakvog istraživanja, s jedne strane, dobiti će se jasan podatak o tome, koliko su koje pozicije zaista plaćene na tržištu, dok će se sa druge strane dati jasan okvir za ponude koje kompanije daju zaposleniku. Dakle, ne samo što će kompanije znati koliko je određena pozicija plaćena na tržištu, već će znati i otprilike koliko će druge kompanije nuditi. Kada postoji jedan ovakav relevantan podatak pitanje je samo trenutka kada će se ponude ustaliti i postati veoma predvidive, bez velikih oscilacija.

Tack TMI već 17 godina sprovodi CORE istraživanje zarada i beneficija, u okviru kog prikuplja i obrađuje podatke iz različitih industrija. Ovogodišnje istraživanje se sprovodi u tri faze:

  1. Istraživanje za bankarski i HighTech sektor, za koje su rezultati već dostupni, a u rujnu se očekuje ažuriranje podataka,
  2. Istraživanje za sektor Contact centara, za koji će rezultati biti dostupni u kolovozu, i
  3. Istraživanje za maloprodajni i agrokemijski sektor kojeg pokrećemo rujna.

 

Ukoliko prepoznajete benefite i održivost ovakvog pristupa sistemu zarada i beneficija u vašoj kompaniji, ili vas zanima da čujete više o samom istraživanju, možete nas kontaktirati na, ksenija.covic@tacktmiglobal.com ili nelica.bogunovic@tacktmiglobal.com.

Back to the top