UPRAVLJANJE VIRTUELNIM I HIBRIDNIM TIMOVIMA

Kroz ovaj trening istražit ćete mogućnosti i izazove upravljanja virtualnim timovima, izgraditi i održati timsku koheziju, učinkovitu komunikaciju, produktivnost i autonomiju.

 Značaj programa za vas:

U susretu s pandemijom mnogi od nas su uplovili u novu realnost virtualnog rada, a liderima je donijela i nove izazove. Produktivnost, povjerenje i timska povezanost ne mogu se u virtualnom okruženju jednostavno nastaviti iz prethodnog rada u uredu. Kroz ovaj trening sudionici će istražiti mogućnosti i izazove koji dolaze s virtualnim vođenjem tima, prilagoditi svoje već izgrađene vještine potrebama novog okruženja i opremiti se najboljim praksama koje za rezultat imaju izgradnju i održavanje kohezije tima, efikasnu komunikaciju i ostvarene rezultate.

 Trening teme:

  • Najčešće zablude o virtualnom radu – Magija postoji samo kada smo svi na istom mjestu!
  • Iluzije produktivnosti – prednosti virtualnog rada za učinak i efikasnost,
  • Komuniciramo stalno – Kako efikasno koristiti komunikaciju: alati, kanali, učestalost i efekti,
  • Veću produktivnost možemo ostvariti uspostavljanjem ritma tima – Rutine koje nam mogu pomoći,
  • Virtualno rukovođenje zahtijeva i modifikaciju stila upravljanja radi postizanja samostalnosti zaposlenih
  • Kako efikasno delegirati i pratiti isporuku zadataka – Front stage and Back stage pristup ,
  • U virtualnom radu neophodno je da zaposleni preuzimaju više odgovornosti. Kako dati više autonomije zaposlenima, a osjećati se sigurno?
  • Uloga rukovoditelja u poticanju psihološke sigurnosti zaposlenih –kreiranje sigurnog virtualnog prostora za timsku koheziju.

Trajanje modula: 2h

Online: 2 trening modula

Offline: Follow-up materijal nakon radionice

 Cijena

150 EUR +PDV

Treneri:

Ana Delić, ekonomistkinja sa radnim iskustvom od 15 godina u upravljanju prodajom u telekom industriji, a od 2016. godine stalni je član Tack TMI (dio Gi Group) trening tima. Ana ima bogato iskustvo u internacionalnoj kompaniji u području razvoja odnosa s korisnicima i vođenju prodajnih timova. Kao menadžer bila je zadužena za maloprodaju, partnersku prodaju, telesales, web sales, a najuža specijalnost je bila B2B prodaja. Trenutno, Ana aktivno sudjeluje u definiranju organizacijskih, timskih i personalnih potreba na polju unapređenja poslovanja i vođenja timova, kao i kreiranju i provođenju konkretnih projekata i treninga. Neke od tema kojima se bavi su: vještine rukovođenja, upravljanje vrhunskim timovima, upravljanje zaposlenima koji ne ispunjavaju očekivanja, vještine komunikacije, prodajne i pregovaračke vještine.

Boris Bočvarski, Tack TMI (dio Gi Group) eksterni trener i stalni član trening tima Generali Akademije, već pet godina razvija i izvodi treninge na teme kao što su: upravljanje vremenom, projektni menadžment, analitičko razmišljanje i proces donošenja odluka, upravljanje rizicima, upravljanje promjenama, facilitacija timova, performans menadžment i feedback. U dosadašnjem radu kreirao je više obuka i trening kurikuluma, kao i programa za razvoj menadžera u sklopu kompanije Generali osiguranje. Borisov trenerski rad i obuke su bazirani na višegodišnjem radu na poziciji projekt menadžera i konzultanta na dizajniranju, implementaciji i monitoringu projekata. Svoje menadžersko iskustvo je dodatno unaprijedio kao portfolio menadžer internacionalne Fondacije SOS Dječja sela gde je bio odgovoran za obezbeđivanje finansijskih sredstava putem projektnih aplikacija, komunikaciju s investitorima i monitoring svih projekata u sklopu organizacije.