MOTIVACIJA I GRAĐENJE POVJERENJA U HIBRIDNIM TIMOVIMA

 Značaj programa za vas:

Nova realnost virtualnog rada, liderima je donijela nove izazove. Produktivnost, motivacija, povjerenje i timska povezanost ne mogu se jednostavno samo nastaviti iz prethodnog perioda koji je karakterizirao rad u iredu. Kroz ovu radionicu, sudionici će istražiti mogućnosti i izazove koji dolaze sa virtualnim vođenjem timova, prilagoditi svoje već izgrađene vještine potrebama novog okruženja i opremiti se najboljim praksama koje za rezultat imaju izgradnju i održavanje kohezije tima, motivaciju, efikasnu komunikaciju i ostvarene rezultate.

 

 Trening teme:

  • Komuniciramo stalno – Kako komunikaciju učiniti efikasnom: alati, kanali, učestalost i efekti
  • Kako dati više autonomije članovima tima, a osjećati se sigurno
  • U virtualnom radu neophodno je da zaposleni preuzimaju više odgovornosti – Uloga rukovoditelja u poticanju odgovornosti zaposlenih (Genovese efekt)
  • Na koji način menadžer gradi poverenje u timu, psihološku sigurnost i kohezivnost
  • Što ljude motivira i kako potaknuti samomotivaciju – SCARF model

 

 Trajanje modula:

2h

Online: 1 trening modul

Offline: Follow-up materijal nakon radionice

Cijena

105 EUR + PDV

Trainer:

Ana Delić, ekonomistkinja sa radnim iskustvom od 15 godina u upravljanju prodajom u telekom industriji, a od 2016. godine stalni je član Tack TMI (dio Gi Group) trening tima. Ana ima bogato iskustvo u internacionalnoj kompaniji u području razvoja odnosa s korisnicima i vođenju prodajnih timova. Kao menadžer bila je zadužena za maloprodaju, partnersku prodaju, telesales, web sales, a najuža specijalnost je bila B2B prodaja. Trenutno, Ana aktivno sudjeluje u definiranju organizacijskih, timskih i personalnih potreba na polju unapređenja poslovanja i vođenja timova, kao i kreiranju i provođenju konkretnih projekata i treninga. Neke od tema kojima se bavi su: vještine rukovođenja, upravljanje vrhunskim timovima, upravljanje zaposlenima koji ne ispunjavaju očekivanja, vještine komunikacije, prodajne i pregovaračke vještine.