IZAZOVI RODITELJSTVA

 Značaj programa za vas:

Cilj ove radionice je da roditelje i roditeljski sistem upoznamo sa osnovnim karakteristikama funkcionalnih obiteljskih odnosa i da im pružimo konkretne prijedloge i savjete koji im mogu pomoći tokom perioda stalne neizvjesnosti i promjena. Sama radionica je osmišljena tako da potiče interakciju sudionika i razmjenu iskustva o svakodnevnim izazovima, ali i o kreativnim potencijalima koje roditeljstvo samo po sebi nosi, kako u vrijeme krize, tako i tokom različitih životnih faza jedne obitelji.

 Trening teme:

  • Stilovi roditeljstva i životne faze obitelji –izazovi i zadaci svake faze
  • Što je proces obiteljske projekcije i transakcije – emocionalna stabilnost djeteta – briga roditelja
  • „Igre koje igramo“ rad na ulogama unutar obiteljskog sistema: odrasli, dijete, roditelj
  • Što je i kako se gradi funkcionalan obiteljski sistem – granice, vrijeme, rutina, rituali i pravila
  • Kako povećati toleranciju na neizvjesnost – praktični savjeti i prijedlozi

 Trajanje modula:

Online: 1 trening modul

Trajanje modula: 2h

Offline: Follow-up materijal nakon radionice

 Cijena

105 EUR + PDV

Trener:

Jelena Đurđević je po struci psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Europske asoci[1]jacije sistemskih obiteljskih terapeuta. Akreditirani je član Saveza psihoterapeuta Srbije i facilitator Beogradskog analitičkog društva pri kojem radi psihoterapjiu s pojedincima, parovima i obiteljima. Poseban naglasak u radu stavlja na fenomen rezilijentnosti i na rad s osobama koje su preživjele određena traumatska iskustva. Tokom psihoterapijskog procesa sa klijentima kombinira sistemski i psihoanalitički modalitet, zavisno od potreba klijenta. Stalni je konzultant Tack TMI (dio Gi Group) tima i s kolegama psiholozima aktivno radi na kreiranju, izvođenju i specifičnom prilagođavanju programa iz oblasti upravljanja stresom, emocionalne agilnosti, asertivne komunikacije, roditeljstva i srodnih oblasti iz spektra osobnog rasta i razvoja.